Valberedning

Valberedningen förbereder förslag till förtroendevalda inför nästa årsmöte med riksföreningen.

Årsmötet 25 november 2017 tillsatte följande valberedning inför nästa årsmöte:

Elisabet Johansson, Limhamn (sammankallande)

070-314 96 83
elisabet@medpart.se

Solveig Tjernquist Ekström, Västervik

070-461 28 18
tjernquist.ekstrom@telia.com

Björn Johansson, Västra Frölunda

070-885 69 00, bj@ebkab.se

Björn Green,
Trångsund

070-351 24 78,
bjorngreen@telia.com

Hans Martinsson,
Kalmar

076-804 32 38,
hans@martinsson.cc

 

Publicerad 2012-04-05, senast uppdaterad 2018-01-23