Hoppa till huvudinnehåll

Uppsalakretsen

Uppsalakretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt Väster Mälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren


Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö

 

Nummer 2 av "Nytt från Uppsalakretsen"

Nytt nummer 2 2019 av "Nytt från Uppsalakretsen" finns nu för nedladdning under "Kretstidningen" eller direkt här.

Fototävling

Fototävling
Hamn och farledskommittén behöver ny vinjettbild på hemsidan. Den nuvarande bilden på en blå boj ska ersättas.
Bilden ska direkt eller indirekt representera kommitténs syfte och arbete.
Hamn- och farledskommittén syfte är att göra våra farvatten mer tillgängliga för SXK:s medlemmar. Detta görs genom att lägga ut svajbojar och sätta upp bergöglor, tipsa om naturhamnar och beskriva (nya)  farleder.
Vinnaren får, förutom glädjen och äran att se sin bild på hemsidan, en SXK keps. Vinnaren utses av medlemmarna i Hamn och farledskommmittén. Resultat och bidrag visas på hemsidan och meddelas i Nytt från Uppsalakretsen. 

Bidragen ska vara HFK tillhanda senast 1 maj 2019 och sänds till kjell.pernestalQgmail.com (ersätt "Q" med @) 
 

Örsundsbroeskadern 2019

Detaljerna för Örsundsbroeskadern är nu klara och du hittar programmet under "Eskader/Sommarens eskadrar 2019".
Anmälan, senast den 17 maj, sker genom insättning av kostnaden, 250 kronor per person, på kretsens plusgiro 17 10 94-6.