Hoppa till huvudinnehåll

Uppsalakretsen

Uppsalakretsens verksamhetsområde är till sjöss i norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Björns fyr till södra Väddö.

Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt VästerMälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren

Mälareskader med start 8 juni

Eskadern startar i Rosersberg för 4-5 dagars segling i Mälaren. Vi riktar in oss på några av de många slott som finns i mängd runt sjön. Ett bra tillfälle att testa båt och besättning inför sommarens långseglingar.
Frågor och anmälan om deltagande till eskaderledaren Bo Nordlund, tel 0708-74 42 44.

Singösexan våren 2018

Uppsalakretsen arrangerar 6-timmarssegling på Singöfjärden den 16 juni i samarbete med ÖSS.

 

Vårkvarten 2018

Uppsalakretsen arrangerar 6-timmarssegling på Ekoln den 17 juni. Start vid ESK klockan 1000. Efteråt bjuder Uppsalakretsen på fika i ESKs klubbhus eller veranda.

Info och anmälan i ESK-pärmen eller
Tore.Ericsson@fysik.uu.se, 070-2952544 (ESK)
Kjell Lindberg c26@telia.com, 070-9647401 (USS)

Finska västkusten med start 8 juli

Sommarens längre eskader går under cirka 20 dagar via norra Åland och Åbolands skärgård längs finska västkusten upp mot Vasa. Denna eskader återvänder inte till Roslagsskärgården utan deltagarna bestämmer själva hur långt norrut de vill  följa med och återvänder sedan, enskilt eller i grupp(er), till hemmavattnen.
 
Eskadern samlas preliminärt på Långskär i Söderarms skärgård om vädret tillåter, annars på annan lämplig plats i området.
Frågor och anmälan om deltagande till eskaderledaren Ebbe Johnson, tel 0702-31 10 32