Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt certifikat

Enligt beslut av Sveriges regering 1978-04-27 är Svenska Kryssarklubben behörig att utfärda Internationellt certifikat för fritidsbåtar. Vi utfärdar endast Internationellt certifikat till privatpersoner.

intcert_0.jpgSvenska Kryssarklubben har blivit behörig av Sveriges regering att utfärda internationella certifikat för fritidsfartyg i enlighet med Resolution No 13, ECE, Economic Commission for Europe.

Utfärdandet av ett internationellt certifikat innebär att äganderätten gjorts trolig. Svenska Kryssarklubben utfärdar endast certifikat till privatpersoner och deras egna privatägda fritidsbåtar. Inga mellanhänder accepteras.

För att äganderätten ska kunna göras trolig ska vi kunna förstå och tolka översända köpehandlingar. Endast köpehandlingar på Svenska, Norska, Danska, Finska och Engelska accepteras. Vi hänvisar övriga ärenden till behöriga organ i andra EU-länder. 

Här kan du själv skriva ut ansökningsblankett för Internationellt certifikat (pdf) Gäller vid ny ansökan. Vill du förnya ett tidigare utfärdat certifikat, se nedan.
Ansökningsblanketten ifylls och skickas till oss tillsammans med en kopia på köpehandling. Glöm inte att fylla i passnummer på blanketten!

Det ska klart och tydligt framgår av köpehandlingen att du är ägare till båten och att båten är till fullo betald.

Ansökningsblankett och kopia på köpehandling skickas med brev till Svenska Kryssarklubben, Box 1189, 131 27  Nacka Strand eller skannas och skickas med e-post till: info@sxk.se 

Certifikatet gäller i två år från utfärdande datum.

Förnyelse av tidigare utfärdat certifikat
Kontakta oss i god tid innan ditt certifikat går ut. >> Fyll i förnyelseblanketten som finns här! <<
(öppnas i ett nytt fönster)

Priser för medlem i Svenska Kryssarklubben
- Nyanmälan av certifikat 500 kr per ägare, plus 500 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
- Förnyelse av certifikat 300 kr per ägare, plus 300 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)
- Snabbehandling (<2 dagar) plus 250 kr per ägare, plus 250 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är medlemmar)

Priser för icke medlem i Svenska Kryssarklubben, boende i Sverige
- Nyanmälan av certifikat 1000 kr per ägare, plus 1000 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är icke medlemmar) 
- Förnyelse certifikat 750 kr per ägare plus 750 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är icke medlemmar)
- Snabbehandling (<2 dagar) plus 500 kr per ägare, plus 500 kr per befälhavare (både ägare och befälhavare är icke medlemmar)

Inbetalningskort skickas tillsammans med certifikatet med posten.

För ägare och befälhavare boende utanför Sverige utfärdas internationellt certifikat enbart om sökande är medlem i Svenska Kryssarklubben. 

Bli medlem i Svenska Kryssarklubben

Leveranstid
Normal leveranstid kan vara upp till 2 veckor efter att alla uppgifter är korrekt insända. Är det låg beläggning kan det gå fortare.
Har du bråttom så rekommenderar vi att du begär snabbehandling. Vid snabbehandling utfärdar vi certifikaten inom 2 vardagar efter att alla uppgifter är korrekta. Observera att snabbehandling kostar extra.     
 

SFS nr: 1978:205 (länken öppnas i ett nytt fönster)
Departement/ myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
Utfärdad: 1978-04-27
-----------------------------------------------------------------------------------
1 § Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution.

Certifikat är avsett att användas vid färd utomlands med fritidsfartyg.

2 § Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet.

3 § Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning.

4 § Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år.

5 § Texten i certifikat skall vara avfattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.