Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsförmåner

Svenska Kryssarklubben jobbar för att stärka lusten för färder till sjöss och att du som medlem ska få ut mer av ditt båtliv. Vi anordnar utbildningar på olika nivåer och hjälper medlemmar i skiljedomsärenden och andra juridiska frågor, i Sverige och utomlands. Vi jobbar aktivt med att placera ut sjömärken, orienteringstavlor och enslinjer på många platser i landet där det behövs. Driver nio egna uthamnar och har längs hela Svenska kusten, i Mälaren och Vänern ca 230 svajbojar i populära naturhamnar. Kryssarklubben företräder dig i remissvar till regering och myndigheter.

 

Medlemsförmåner 2019-2020

>> Medlemsanmälan <<


I medlemskapet ingår följande publikationer: 

 • Tidningen På Kryss, tryckt och digital.
 • Årsbok (utkommer i slutet av maj månad).
  Årsboken 2020 handlar om Stockholms skärgård och beskriver över 50 gäst- och naturhamnar och farleder från Arholma till Landsort samt historisk- och kulturell information för utvalda hamnar. Läs mer om årsboken 2020 här!
 • Matrikel (digital)
 • Gästhamnsguiden (om din båt är registrerad i SXK:s båtregister).

Svenska Kryssarklubbens årsbok 2020 handlar om Stockholms skärgård

Dessutom erbjuds du:

 • Tillgång till bojar och förtöjningsplatser.
  Om du registrerar din båt får du tillgång till ca 230 bojar. Varje år erhålls en bojflagga som hissas vid nyttjande av en boj.
 • Medlemskap i din närmaste krets utan extra kostnad första året.
 • Som kretsmedlem får du tillgång till kretstidning, utbildningar, föreläsningar, eskadrar m.m.
 • Möjlighet för dig som är båtlös att hyra en IF-båt.
 • Fri båtjuridisk rådgivning.
 • Fri båtteknisk rådgivning .
 • Hjälp av Kryssarklubbens ombud i Sverige och i utlandet.
 • Förmånlig båtförsäkring hos båtorganisationernas eget försäkringsbolag, Svenska Sjö. Båtförsäkring med större omfattning för medlemmar och 10% rabatt. Om du väljer att teckna i Svenska Sjö utgår dessutom 100 kr i klubbstöd till din SXK-krets
  >> Klicka här >> eller ring 08-541 717 50. E-post: info@svenskasjo.se
 • Tillgång till medlemsvaror via kanslier, kretsar och webbutik. Vi erbjuder hamn- och farledsbeskrivningar, kläder, kontrakt för båtköp och privat båtuthyrning, böcker och mycket annat till medlemspris.
   

 

Ytterligare skäl till att vara medlem i Svenska Kryssarklubben:

 • Är en kraftfull organisation som bevakar båtlivets intressen inom ramen för definierade mål och miljöinriktad policy.
 • Värnar om ett säkert båtliv, säkerhetsbesiktning av båtar och tester av konstruktioner och utrustning.
 • Har 14 kretsar och sex nämnder från norr till söder som anordnar färder till sjöss för motor- och segelbåtar, utbildningar och träffar för trevlig och lärorik samvaro.
 • Vill främja det kustnära och "lilla" båtlivet genom utmanande aktiviteter i närområdet.
 • Bedriver ungdomsverksamhet i kretsarna, seglarläger vid Malma Kvarn på Värmdö, dagläger på Djurgården i Stockholm, skutsegling med SXK:s Seglarskolas kuttrar och med IF-båtar i några kretsar.
 • Anordnar eskadersegling både i Sverige, till utlandet och utomlands.
 • Arrangerar 24-timmars seglingar (från 12-120 timmar) för att bereda medlemmarna möjlighet till praktisk utbildning och utmaning.
 • Skapar förutsättningar för att utveckla kvinnors praktiska kunskaper ombord för ökad trivsel, gemenskap och säkerhet ombord genom nämnden "Qvinna ombord".

   

Hjälp oss att utveckla medlemsförmånerna i Sverige och utomlands.
Gör så här: Fråga om leverantören är beredd att erbjuda Kryssarklubbens medlemmar några förmåner eller rabatter.
I motprestation kommer Kryssarklubben att lägga upp informationen här på webbsidan och kommer även att ta med informationen i På Kryss. Förmånen bör vara märkbar och gälla för alla medlemmar som kan uppvisa giltigt medlemskort.
Erbjudanden skickas till: info@sxk.se