Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-06-02 - 15:56
Pålboj

Jan Kihlman:

Vitsen med en pålboj tycks vara, att den vid medelvatten -med sträckt lina till "bojstenen" - flyter med halva sin längd ovan vattenytan. Detta kan möjligen fungera vid begränsade vattendjup. Min fråga är, på vilket avstånd från bryggan som bojstenen bör placeras om vattendjupet där är 8 meter och båtens längd är 10 meter. Kan det vara så, att bojstenen lämpligen placeras på cirka dubbla båtlängden och att en lina alltid håller pålbojen på lagom avstånd från bryggan.

Björn Green
Senast inloggad: 2023-05-28 - 22:41

Björn Green:

Hej Jan! Ligger du ensam vid bryggan eller är det 1/2 m till grannbåtens fendrar? Är det trångt i långskeppsriktningen, nära till farled, grannbrygga eller strand?? Är bryggan utsatt för vind o sjö? Hur stora är normala skillnader i vattenstånd?? Vad väger båten? Vindfång?? (Båttyp?) Varför pålboj? Lokala bestämmelser?? En lina mellan boj o brygga har flera fördelar, bra att luta sig mot, gå in på linans lovartsida. Håller in bojen mot bryggan när det är trångt långskepps. Glöm inte märka ut linan med vimplar e.dyl. Förena sen bryggtamparna med en klen lina, så når du båda med båtshaken. Mycket att analysera för att kunna ge bra råd... Kryssarhälsningar, Björn