Hoppa till huvudinnehåll
Stigby
Senast inloggad: 2021-05-21 - 09:28
Flytkraft boj

Stig Byström:

Skall svajförtöja segelbåt på 4.5 ton på 10 meters djup oskyddat läge. Kätting 16 mm grov (6 kg/m) 30 meter lång. Vad är lämplig flytkraft hos bojen för att uppnå ryckdämpning?

tlundg
Senast inloggad: 2022-08-05 - 09:45

Thomas Lundgren:

Hur lång kätting kan du ha/vill du ha/kommer du att ha? Vikten på kättingen lär dämpa mer än bojen nästan oavsett vilken storlek på boj du kommer att använda tror jag. Om du inte är tvingad till att ha en extremt kort kätting med allt vad det innebär i form av stora krav på bojtyngden. Mvh. / Thomas.
Stigby
Senast inloggad: 2021-05-21 - 09:28

Stig Byström:

Thomas, Kättingen är 30 meter som jag skrev. Rekomendationer säger att man inte skall förtöja i bojen utan i kättingen under bojen. Dock mycket stor risk att bojlinan snor sig runt kättingen och nöts av. Vet någon om det finns bojar där man drar kättinge genom bojen och fäster bojlinan i kättingen ovanpå bojen? Lätt att inspektera!
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

I min båtklubb är det näst intill ett krav att man skall ha en rörboj, om man inte har Y-bommar eller annat. http://www.cipax.com/web/Bojar_30-240_liter.aspx
Ove Thorin
Senast inloggad: 2022-08-05 - 16:18

Ove Thorin:

Hej Här kommer en ritning på SXK nya bojar på västkusten. Ingen metall som kan korrodera under vattnet, röret i bojen är rostfritt med moringslina 32 mm som förankras dels i överkant på bojen och även under som på ritningen. Hälsningar Ove
Ove Thorin
Senast inloggad: 2022-08-05 - 16:18

Ove Thorin:

Hej Här kommer ritning på bojstenen. Systemet bygger på en stor sten ca 1500 kg och en lina som står nästan lodrätt i vattnet, linan får inte ligga och slita på botten, bara plast och lina i bojsten, ingen metall som kan korrodera. Hälsningar Ove
Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Tomas:

Till våran Najad 34 på drygt 6 ton hade vi en Örnboj 240 (eller motsv) med ett långt rör och "kransen" överst enl bif bild. Djup drygt 10 m och Ø 16 mm kätting, om jag minns rätt. Bojens storlek räckte mer än väl. Men vi fick problem med att båten seglade fram till bojen och fick skrapmärken av kransen uppe vid relingen i stäven. Försök med böjliga plaströr runt förtöjningslinan resp skydd på kransen hjälpte bara delvis. Till slut gick kransen sönder och då blev det rejäla hack i stäven. Så vi kapade kransen och kapade ner röret till bara någon dm över bojen som är så bred att båtens stäv aldrig når metallröret. Och knyter fast i översta kättinglänken som sticker upp genom röret. Fungerade mycket bättre. Då och då har jag sökt efter grova, certifierade lekare till kättingen som alltså snurrar med när båten vrider sig runt bojen, men inte hittat några. Grova lekare har jag hittat, både i smide och i rostfritt, men inga certifierade=hållfasthetstestade (som tex lyftkrokar och grova schacklar.) Vet någon var såna finns att köpa ? Efter drygt 10 år har nu bojen slitit sig i vinter -- varning för sånt även med grov kätting alltså. Dags för något nytt således. Kryssarklubbens konstruktion på gästbojar verkar bra -- vet någon om vi kan köpa en sådan komplett någonstans i Stockholms-/Värmdö-trakten ?
Bifogade filer
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

Tomas: Sök lekare på bergsklättring- och mastarbetsfirmor. Överhuvudtaget firmor som säljer utrustning för höga jobb.
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

För att man skall förstå hur SXK Västs bojarrangemang funkar är det värt att komplettera ritningen med ett förtydlignade: Det inre polyetenröret som går genom bojstenen sticker upp flera meter över stenen, och det yttre (grövre) sticker upp nån halvmeter. Detta gör att de håller upp linans slack så den aldrig når ner till botten eller till stenen. Bojen är av rör-typ med alla delar av syrafast och plast. Repet går genom röret och fästs synligt i bojens övre del med syrafasta wirelås och detta kan inspekteras. Under bojen hänger en sten som håller bojen upprätt.
Curt N. (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Curt N.:

Bojkättingar är utsatta för korrosion - många har kanske erfarenheter av hur snabbt en förzinkad järnkätting kan rosta bort när den sitter som bojförtöjning. Detta är ett elektrokemiskt fenomen och är beroende av bottenförhållandena - om botten är dyig ligger kättingen nära bojstenen i syrefattigt vatten medan dess del närmast ytan ligger i syrerikt vatten. I det galvaniska element som sålunda bildats kan först zinken men sedan järnet i kättingen mycket snabbt försvinna. När det gäller rostfritt är detta material ju ett relativt begrepp varför man egentligen hellre borde tala om rosttröga material och specificera vilken kvalitet som rekommenderas. Mina kunskaper på området är begränsade men det borde finnas läsare som kan mera.