Hoppa till huvudinnehåll
Jens Falkman
Senast inloggad: 2012-01-01 - 11:01
Avstängninsventiler självläns

Jens Falkman:

Är det befogat/lämpligt att förse självlänsar från sittbrun (34 fots segelbåt) med avstängningsventiler då utloppet ligger ca 25 cm ovan vattenlinjen?

KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Det framgår inte av frågan hur utloppen är placerade men generellt gäller följande. Alla bottengenomföringar upp till 100 mm över vattenlinjen skall vara vara försedda med lätt åtkomlig(!)avstängningsventil eller fast rör som når 350 mm över VL. Gäller även genomföringar som ligger under aktuell VL vid 30 graders krängning (seglande båt). I de fall ventiler är svåråtkomliga måste en fjärrstängningsanordning finnas. Om dina avlopp går ut i aktern bör du anordna en enkel backventil så att du inte fyller upp sittbrunnen vid segling i grov medsjö. Jag har själv haft ett sådant problem där sjöarna tryckte in mer vatten än som rann ut igen mellan sjöarna.