Hoppa till huvudinnehåll
chakra
Senast inloggad: 2014-05-19 - 16:34
Åskskydd

Janne Grahn:

jag har sett en artikel om ett "åskskydd" som skulle förvirra blixten så den ej slog ner i båten. Vi seglar nu i Medelhavet och det åskar mera där än hemma så kan jag få några tips på enkla åtgärder är jag tacksam

Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt, medlem i Båttekniska nämnden. :

Inom åskbranschen finns mycket lurendrejerier, se i stället: www.sxk.se + Fråga om teknik + Båtteknik + El + Säkerhet. Där finns två informationer gällande åskskydd för båtar. För utförligare information om naturens fyrverkeri se boken: "Blixt och åska" av Vernon Cooray, professor i elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Hallgren och Fallgren Studieförlag, 75312 Uppsala. (Kommer ej ihåg priset med det är måttligt.)
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:30

Hasse Svedberg:

Blixtnedslag följer följer vissa fysiklisk lagar men för oss seglare förefaller det ändå som det är mycket slumpen som styr var den slår ned. Vi har själva på Vättern upplevt hur den slug ner i vattnet mellan vår egen båt och en annan seglare som gick på parallellkurs ca 300-400 m från oss. Exempel finns också på nedslag i motorbåt förtöjd bredvid segelbåt. Det brukar sägas att vi inte kan förhindra att den slår ner i vår masttopp. De åtgärder som rekommenderas är därför inriktade på att leda urladdningen på ett kontrollerat sätt till jord/vatten för att minimera skaderisken. Det har ändå presenterats utrustningar för att direkt minska risken för nedslag. Den senaste metoden tror jag Janne refererar till. Det är en borstliknande utrustning i masttoppen som uppges minska risken genom att inte exponera en spets utan många. Det sägs finnas viss statistik som stöd för teorierna kring funktionen. Man kan söka på Internet med Lightning Brush Prevent eller något liknande. Hasse S
tlundg
Senast inloggad: 2023-12-07 - 15:55

Thomas Lundgren:

Uppsala Universitet har en del på sin hemsida om åskskydd (det verkar bara vara de som forskar på det i Sverige). Just gällande båt så är länken denna; http://thunder.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/askskydd_for_segelbat.html Åskskyddet som Hasse S refererar till finns här; http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/producte/10001/-1/10001/13902/0/0/lightning/All_2/mode+matchallpartial/0/0 Kommentaren till det skyddet (finns under Read/Write-länken ovanför bilden) sågar det ganska rejält. Andra som tipsar om det säger att "så många amerikanare kan inte ha fel". Det är tydligen ett väldigt vanligt skydd på amerikanska båtar. Funktionen beskrivs också, men låter märkligt, som att skyddet via alla sina trådar "av-joniserar båten" snabbare/bättre så att båten är bättre jordad när blixten uppstår. Jag är själv skeptisk men samtidigt är det ett väldigt mycket enklare (och billigare) skydd att installare än vad Uppsala-gänget föreslår så det är ju ett sätt att betala för någon form av virtuell trygghet. :) Mvh. / Thomas.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:30

Hasse Svedberg:

Inom flyget kan man se liknande små borstar på jetflygplanens vingbakkanter. Dessa är till för att på ett mjukare sätt urladda den höga statiska laddningen som byggs upp t.ex. vid flygning med hög fart i regn. Avsikten är att minska störningarna på känsliga el-utrustningar. Jag tillhör själv de skeptiska när det gäller saker som förefaller strida mot förnuftet eller vedertagna begrepp. Men ibland får man ändå acceptera att saker kan fungera utan tillfredsställande förklaring. Vad man gör i Uppsala vet jag inte men vid två tillfällen har jag via E-post frågat om beteenden i samband med blixtnedslag. Något svar har jag aldrig fått. Hasse S
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:30

Seawolf:

I samband med att jag skrev min bok kontaktade jag bl.a. Ångströmlaboratoriet och frågade några olika forskare vad de trodde om dessa rakborstar mm. De var negativa till att de skulle kunna ha någon effekt. För att belysa det nyckfulla i blixtar kan nämnas ett omtalat fall i USA där ett åskväder, helt dolt bakom ett berg, orsakade en blixt som gick runt berget och i strålande solsken träffade en man i ett sällskap på picknick. Blixt från klar himmel!
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:30

Hasse Svedberg:

I det slumparade beteendet som ibland blixtnedslag uppvisar och som media naturligtvis gärna delger oss så sker det under ett åskdygn kanske tusen "normala" nedslag. Hur uppfångaren ser ut och hur god jordledaren är har stor betydelse för vilken väg blixten tar. I en mariginell situation har jag svårt att förstå att en seriös forskare skulle säga att uppfångarens utseende inte har någon betydelse.
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:30

Seawolf:

Uppfångaren och andra ledare ner till moder jord har stor betydelse för att dirigera vart blixtströmmen skall ta vägen när den väl träffat på de ledande delarna, det är nog inga forskare eller andra sakkunniga oeniga om. Det den specifika fråga om "rakborstar" med en utsträckning på någon eller några decimeter handlar om är om de förmår minska risken att blixten skall välja att träffa just där de sitter. Och det var just rörande detta Uppsalaforskarna var negativa.