Hoppa till huvudinnehåll
staffan.lindah…
Senast inloggad: 2023-08-13 - 22:33
Vitt pulver på solenoiden

(Flyttat från El)

Hej,

Båten är en Shipman 28 med Yanmar YSB8 och startmotorn är av märket Hitachi. På solenoiden som sitter på startmotorn bildas ett vitt pulver. Detta sker främst kring skallen till den genomgående bulten som gaffeln (shift lever) vrider sig kring. Även andra bultskallar på solenoiden korroderar, dock utan vitt pulver. Dessutom förbrukas en zinkanod på (den raka) propelleraxeln per sommar trots att båten ligger i Mälaren med några veckor i Östersjön. Möjligen har problemen uppstått i samband med att jag installerade en 50 W solcell och då delvis drog om elsystemet.
 

Det finns två batterier (1,2) med gemensam jord och där plus-ledningarna är kopplade till en närliggande huvudströmbrytare av typen Off, 1,2 All. Bägge batterierna kan användas för start och förbrukning. Solcellens plus (men inte jord-se nedan) är via en regulator kopplad direkt på batteri_2 vilket också för det mesta används både för start och förbrukning. 1:an är reserv.
 

På motorn finns tre jordpunkter:

- På undre fästbult till startmotor sitter jord från batterierna

- På övre fästbulten sitter jord från generatorn

- På bult till backslaget sitter jord( via en plint) från solcellsregulatorn och alla förbrukare bl.a. kyl,värmare, stereo,VHF, ekolod div LED-belysning och lanternor.
 

Båten bebos upp till 60 dygn per år. Då står huvudbrytaren vanligen i läge 2 och det flyter ca 50 mA även om inga förbrukare är på. Jag har lokaliserat denna ström till generatorn och fått förklaringen i detta forum (2003-12-21 Dick Pettersson) nämligen att magnetisera en lindning i generatorn. Solcellen är alltid ‘på’. Laddning från land med hjälp av en liten mobil Ctek-laddare utförs bara i undantagsfall. Om båten inte är bebodd står huvudbrytaren i läge Off. Då flyter ingen magnetiseringsström men åtminstone underhållsström från solcellen-även på vintern.
 

Vad kan det vita pulvret och övrig korrosion bero på och hur kan man avhjälpa den? Vaselin på de korroderade ställena hjälper inte.

 

Hälsningar,

Staffan, Järfälla

 
Magnus Sterky
Senast inloggad: 2023-12-04 - 14:26

Så kan du få fram hur allt vad gäller laddning, motor och batterier är kopplat så kan man nog ge tips på orsaker och kontroller man bör göra.

/Magnus 

staffan.lindah…
Senast inloggad: 2023-08-13 - 22:33

Hej,

Hoppas att schemat i kombination med den textuella beskrivningen av jorddragningen ska kunna ge en idé om vad som är osraken till korrosionen och i bästa fall också lämplig åtgärd. Kan t.ex elektrokemisk korrosion uppstå även när det inte finns någon vätska. Kan ev. kondens i motorrummet räcka som vätska?

Mvh,

Staffan

Magnus Sterky
Senast inloggad: 2023-12-04 - 14:26

Karar inte att läsa skissen, den är för liten och suddig, och de fyra rektangulära eneheterna ovanför Startmotor och Generator behöver förtydligas vad gäller funktion och koppling.

Maila tydligare schema till Stockholmskretsens båttekniska komitté på någon av ledamöternas epostadresser som framgår här: http://www.sxk.se/stockholmskretsen/teknik

 

staffan.lindah…
Senast inloggad: 2023-08-13 - 22:33

Har nu skickat en ny och förhoppningsvis mer läsbar skiss till magnusQsterky.com.