Hoppa till huvudinnehåll
Nise
Senast inloggad: 2022-08-01 - 19:38
Ta i besittning eller tradera

Magnus Grahm:

Vad gäller vid köp av privatägd båt inom EU vad avser att ta båten i besittning? Vid köp av privatägd båt, utomlands men inom EU, via förmedlare där båten ligger förvarad på varv eller hos förmedlaren - behöver man ta båten i besittning eller kan den lungt ligga kvar i väntan på våren och hemsegling? Om man köper direkt av privatperson inom EU där båten förvaras t.ex. på säljarens båtklubb - vad gäller? Är det samma regler vid köp i Sverige. Har lex shipman i åtanke, men det avser kanske bara vid köp från näringsidkare?

SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Vad spännande! Tack för informationen. Det finns förstås andra sätt att lösa den saken. Registrerat båtbyggnadsförskott enl. lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott: transportstyrelsen tar visserligen ut hutlösa avgifter, men det kanske är värt det. Jag är visserligen inte speciellt insatt i det, men - nog tror jag att man har skäl att tro att bankgarantierna ökar transaktionskostnaderna i sin helhet. Som konsument måste man - förstås - vara medveten om att varvets kostnader måste betalas av någon; det hamnar förstås, tillsist, hos konsumenten. Konsumentköplagen gäller numera visserligen (tillsammans med konsumentjänstlagen, i vissa avseenden) också varor som skall tillverkas. Enligt konsumentköplagen måste emellertid varorna tydligt avskiljas och märkas. Det blir nog krångligt, när det gäller tillverkning. Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, kan också finna tillämpning, men det blir nog ännu krångligare. Det fungerar nog inte på "byggen" i praktiken. Vad gäller skepp (fartyg >/= 12 m längd och >/= 4 m bredd) tillämpas särskilda regler i sjölagen. Det är emellertid "inteckningsprincipen" som gäller här; sakrättsligt skydd erhålls vid registreringen. Reglerna kan vara annorlunda vid köp mellan privatpersoner, där huvudregeln är tradition. Det räcker DÄREMOT INTE (!!) att rulla ut båten och rulla in den igen - det medför inte, som huvudregel, att tradition har skett (det finns ett "husvagnsfall" där det bekräftas: det fallet presenterade jag i ett av de tidigare inläggen). Det krävs ett rådighetsavskärande. Den tidigare ägaren måste frånskäras sin rådighet över båten, så att avskärandet är tydligt för tredje man. Jag önskar en trevlig helg!
SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Hej, Jag har kommenterat några närliggande frågor tidigare (se. "Lämna båt hos säljaren", aug-2010, "Köpa nu hämta till våren", nov-2010 samt särskilt "Fel i försålt gods", sept- 2010). Reglerna beror givetvis på ifrån vilket land du köper. Om förmedlaren inte äger båten (utan endast förmedla köpet!), behöver du som huvudregel dock inte oroa dig för att vad som händer vid dennes konkurs. Då har ägaren inte rådigheten över båten: det är det som, i första hand, är relevant. Jag har glömt omständigheterna kring bakgrunden av "Lex Shipman" (du får gärna påminna mig, så får jag lära mig något nytt!), men vill minnas att det handlade om en näringsidkare som sålde (glasrutor?) till konsument: i dessa all tillämpas som huvudregel (i svensk rätt) avtalsprincipen (jfr, 49§ KonsumentköpL): du är således skyddad redan när du ingår avtalet, om egendomen blir särskilt märkt etc. Europa är lite splittrat vad gäller tillämpning av avtals- resp. traditionsprincipen. Det var nog inget vidare svar, men återkom gärna om du vill diskutera mer. Vänliga hälsningar, Alexander
Nise
Senast inloggad: 2022-08-01 - 19:38

Magnus Grahm:

Lex Shipman, om jag minns rätt, handlar om den konkurs som byggaren av Shipmanbåtar på Gotland gjorde på 70-talet. På "båtfabrikens" område stod beställda båtar i olika stadier av färdigställande och i olika stadier av betalning från beställarna/kunderna. De fanns de som helt slutbetalt sina båtar men inte fick ut dem från konkursboet trots att de kanske varit där och pyntat med gardiner o dyl. Slutsatsen om jag minns rätt blev att när du slutbetalar din båt så räcker det inte bara med att äganderätten övergår på köparen utan man skall också ta båten i besittning. I det här fallet genom att rulla ut den genom grindarna och sedan rulla in den igen. Glöm inte bankgaranti eller annan säkerhet för delbetalningar på vägen - inte minst aktuellt i dessa dagar.