Hoppa till huvudinnehåll

Så här arbetar Kryssarklubben för ett miljövänligare båtliv

Båtsäsong är lika med högsäsong för frågor om båtlivet och miljön. Här är en sammanställning av hur Svenska Kryssarklubben arbetar för ett miljövänligare båtliv. 

Miljöfrågorna arbetar Svenska Kryssarklubben med sedan många år. Av det skälet att våra medlemmar, 40 000 stycken, vill vara miljövänliga. För vi har valt att tillbringa vår fritid i våra båtar i skärgården och på havet. Vi, allra minst, vill förstöra det vi älskar mest!

Vad gör vi då för att våra medlemmar ska kunna vara ansvarsfulla gentemot skärgårds- och havsmiljön? Här följer en kort uppräkning:

  • Projektet ”Måla mindre”. Går ut på att måla båtbotten enbart inom de områden där beväxning bromsar båten och ökar bränsleförbrukning, vilket ger större utsläpp. Genom att måla mindre spar man miljön, men även färg och tid.
  • Måla med beprövade färger och teknik. Kryssarklubben gör och har gjort en rad tester av båtbottenfärger samt alternativa metoder. 
  • Uppmuntrar medlemmarna genom information till att om möjligt byta ut 2-taktare mot nyare motorer. Samt använda alkylatbensin och miljöanpassade motoroljor.
  • Har en kampanj för att våra medlemmar ska byta från vanlig diesel till HVO100, ett förnybart dieselbränsle som minskar utsläppen av koldioxid (CO2).
  • Anpassa hastigheten, så kallad ”eco-driving”.
  • Tömma toa-tanken på avsedd plats.
  • Lägga till vid Kryssarklubbens blå bojar, för en säker och miljövänlig förtöjning. Att ligga vid boj istället för att kasta ankare skonar ömtålig havsbotten, såsom ålgräs.
     

Det vi önskar från beslutsfattare/politiker och myndigheter är fler initiativ för att underlätta för oss att vara miljövänliga. Jämfört med andra miljöstyrmedel såsom miljöbilspremie, ser vi tyvärr inte några liknande morötter, det vi ser är mer förbud. Här håller vi med representanten från Transportstyrelsen, som i ett inslag i SVT nyligen sade att det skulle vara bra med positiva incitament från politiker/myndigheter, för att hjälpa båtlivet att bli ännu mer miljövänligt.

Fredrik Norén
Generalsekreterare 

Svenska Kryssarklubben

Dela i sociala medier