Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till miljösymposium 1 februari

Symposium om risker med koppar och zink i samhälle och miljö – särskilt båtbottenfärg

Avsikten med symposiet är en redovisning och diskussion om förekomst och användning av koppar och i viss mån zink baserad på mätningar och aktuell vetenskap.

Målet är att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och zinkföreningar från olika källor, belysa egenskaper och reaktioner, framför allt i havsvatten, och de risker för levande organismer och miljö som är förenat med det, samt diskutera behovet av eventuella åtgärder.

Symposiet äger rum den 1 februari (fredag) 2019, i Teknikparkens Konferenscentrum, Chalmers, Göteborg, med ett antal inbjudna föreläsare samt övriga deltagare (max ca 40 personer).

Dokumentation från symposiet blir sammanfattningar av bidragen samt pdf-filer av presentationerna.

Arrangeras av SBU:s miljökommitté och SXK:s miljönämnd med Roland Örtengren (SBU) och Lennart Falck (SXK) samt Per Ivarsson, DGE Mark och Miljö, Göteborg, som organisatörer.

Preliminärt program
09:30-10:00        Samling med fika och fralla
10:00-10:10        Inledning. Bakgrund.
                             Roland Örtengren, Svenska Båtunionens miljökommitté
10:10- 10:35       Förekomstav koppar och zink i vatten och sediment. Omsättning och spridning från sediment .
                             Anders Jönsson, COWI, Stockholm
10:35-11:00        Metallbudget och källfördelning för Vättern, kartläggning av miljöpåverkan 2010-2012.
                             Mats Tröjbom, Mats Tröjbom Konsult AB, Norrtälje
11:00 -11:25       Användning och spridning av koppar och zink i samhället. Olika källors betydelse.
                             Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association, Espoo
11:25-11:50        Sveriges vatteninformationssystem VISS, statusklassning, övervakning och mätdata.
                             Martin Fransson, VISS support, Länsstyrelsen i Jönköping
11:50-13:00        Lunch
13:00-13:25        Provtagning i hamnar och havet i Göteborg 2017 och 2018.
                             Per Ivarsson, DGE Mark och Miljö, Göteborg
13:25-13:50        Koppars uppträdande i saltvatten - komplexbildning och utfällning.
                             Mattias Bäckström, Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö, Örebro universitet
13:50-14:15        Spridning av koppar och zink till miljön från utomhuskonstruktioner.
                             Gunilla Herting, Yt- och korrosionsvetenskap, KTH
14:15-14:40        Toxicitet för koppar och zink för olika organismer, gränsvärden. Upptag och reglering av koppar i växter och djur.
                             Lena Hulthén, Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
14:40-15:05        Hur antifoulingfärg med koppar fungerar, ytreaktioner och utsöndring.
                             Eivind Berg, Jotun AS, Sandefjord, Norge
15:05-15:15        Eftermiddagsfika
15:15-15:40        Kunskapsläget för utfällning av koppar och zink från båtskrov.
                             Föredragshållare ej klart ännu
15:40-16:05        Gränsvärden för koppar och zink i olika miljöer, miljökvalitetsnormen, identifiering och värdering av risker
                             (EU och nationellt), Biocidförordningen.
                             Föredragshållare ej klart ännu
16:05-16:50        Paneldiskussion.
                             Claes Roxbergh, Göteborg
16:50-17:00        Sammanfattning och slutsatser.
                             Roland Örtengren och Lennart Falck


Övriga upplysningar
Inbjudan går ut till potentiellt intresserade personer verksamma inom området. Övriga är välkomna i mån av plats. Antalet deltagare är begränsat.
Anmälan om deltagande görs per mejl till roland@ortengren.nu senast 10 januari 2019.
Arrangörerna bjuder på fika och lunch. Den som anmäler sig men inte kommer utan att meddela senast två dagar före symposiet kommer att debiteras en avgift på 500 kr.
För den som behöver hotell är rådet att boka i god tid. Hotellsituationen i Göteborg kan vara besvärlig. Symposiet äger rum dagen innan Båtmässan i Göteborg öppnar. Några få rum är förbokade på Quality Hotel Panorama på Eklandagatan, som eventuellt kan disponeras (kontakta Roland Örtengren).

Varmt välkomna!
Roland Örtengren roland@ortengren.nu
Lennart Falk falck.lennart@gmail.com
Per Ivarsson per.ivarsson@dge.se
 

Inbjudan till symposium om koppar 190201.pdf

Dela i sociala medier