Hoppa till huvudinnehåll

Dokument

För att kunna läsa och skriva ut pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. 
Hämta programmet här (öppnas i ett nytt fönster)
 

SXK:s Miljöpolicy 
(
2018-01-28)
 


Rapport 2019-12-16 Vattenanalyser i Göteborgshamnar
SXK och SBU har 3 år i rad analyserat vattnet i några av vår största fritidsbåtshamnar. Eftersom det inte tidigare utförts har flera sensationella resultat erhållits. Det finns många sedimentanalyser men få vattenanalyser. Ytters få värden ligger över de krav som ställs från Naturvårdsverket (publicerat 2020-01-21)
- - - - - - - - -
Symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön
Den 1 februari 2019 arrangerade Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och DGE Mark och Miljö ett symposium om kopparföroreningar i våra vatten. Symposiet hölls i Göteborg och syftar bland annat till att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och även zinkföreningar, och vilka risker som är förenat med detta.

Sammanfattningar och presentationer från symposiet om risker med koppar och zink i samhälle och miljö (publicerat 2019-03-18)

Här kan du läsa artikeln Debatt: ”Sluta upp med klappjakten på bottenmålade fritidsbåtar” från pakryss.se (publicerat 2019-01-22)
- - - - - - - - -
Provtagningar i havet. Västkustens båtförbund, Göteborg 2017-11-05
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har utfört vattenanalyser i några av de största fritidsbåthamnarna i Göteborgsregionen 2017. Eftersom enbart  sedimentmätningar hittills genomförts ansåg vi det var lämpligt att börja kartläggning av vissa hamnar. Björlanda Kile och Fiskebäck har dokumenterat höga värden gällande TBT ( tennbottenfärg) i sedimenten. Inga TBT-värden kunde detekteras i vattnet. Överraskande låga värden på bioactiv koppar upptäcktes. Enbart ett överskridande jämfört mot Naturverkets normer. Här är 2017 års rapport. (publicerat 2018-12-19)

Vattenrapport 2018-10-25
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har 2 år i rad genomfört analyser av vattnet i hamnar för fritidsbåtar i Björlanda Kile, Fiskebäck, Torslanda Lagun och Gottskär. Här är 2018 års rapport. (publicerat 2018-12-06)

Hur mycket kopparbiocid läcker bottenfärger på fritidsbåtar? 
(publicerat 2018-05-17)

Bottenfärger med kopparbiocider - en sammanfattning 
(publicerat 2018-01-19)

PM - Om kunskapsbehov på båtmiljöområdet 
Svenska Båtunionen (publicerat 2017-12-03)

Mindre färg kan ge gott skydd mot påväxt
Artikel från På Kryss nr 3/2017 (publicerat 2017-04-21)

Lyd rådet - måla mindre 
Artikel från Eggegrundskretsens medlemstidning Kompassen, mars 2017 (publicerat 2017-04-04)

Försäljning av koppar som biocid fördelat i olika områden (publicerat 2016-12-13)

Tömningsstationer i Sörmlands skärgård
Artikel från Sörmlandskretsens medlemstidning Kretsnytt (publicerat 2016-11-10)

Är TBT-färg (gammal tennfärg) på båtskrov ett problem?
Artikel från Västpricken nr 3/2016 (publicerat 2016-10-10)

Ingen skrovrengöringsmetod klarar allt - eller?
Artikel från På Kryss nr 3/2016 (publicerat 2016-04-26)

För- och nackdelar med olika tekniker för en ren botten 
Så långt vi vet just nu (publicerat 2016-05-16)
Ett dokument från Miljönämnden och Västkustkretsens tekniska kommitté.

Bland borsttvättar och fartygsfärg
En studie av fritidsbåtsägares attityder till och användning av olika antifoulingtekniker (publicerat 2014-11-03)

Miljöföredrag från Båtmässan 2014
Förkopprade propellrar (publicerat 2014-02-21)
I konsten att skrämma en havstulpan (publicerat 2014-02-21)

Så funkar det: Båttoaletter
Artikel från På Kryss nr 2/2013.(publicerat 2013-02-22)

Mottagning av avfall från fritidsbåtar (Transportstyrelsen)
Broschyren vänder sig främst till fritidsbåtshamnar och innehåller information om vad som gäller för mottagning av avfall från fritidsbåtar. (publicerat 2013-02-11)

 

 

Flytande tömningsstation i Vissvassfjärden, Tyresö.