Hoppa till huvudinnehåll

Dokument

För att kunna läsa och skriva ut pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. 
Hämta programmet här (öppnas i ett nytt fönster)
 

SXK:s Miljöpolicy 
(
2018-01-28)


Symposium kring kopparens påverkan på havsmiljön
Den 1 februari 2019 arrangerade Svenska Kryssarklubben, Svenska Båtunionen och DGE Mark och Miljö ett symposium om kopparföroreningar i våra vatten. Symposiet hölls i Göteborg och syftar bland annat till att visa på förekomst och tillförsel av koppar- och även zinkföreningar, och vilka risker som är förenat med detta.

Sammanfattningar och presentationer från symposiet om risker med koppar och zink i samhälle och miljö (publicerat 2019-03-18)

Här kan du läsa artikeln Debatt: ”Sluta upp med klappjakten på bottenmålade fritidsbåtar” från pakryss.se (publicerat 2019-01-22)


Provtagningar i havet. Västkustens båtförbund, Göteborg 2017-11-05
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har utfört vattenanalyser i några av de största fritidsbåthamnarna i Göteborgsregionen 2017. Eftersom enbart  sedimentmätningar hittills genomförts ansåg vi det var lämpligt att börja kartläggning av vissa hamnar. Björlanda Kile och Fiskebäck har dokumenterat höga värden gällande TBT ( tennbottenfärg) i sedimenten. Inga TBT-värden kunde detekteras i vattnet. Överraskande låga värden på bioactiv koppar upptäcktes. Enbart ett överskridande jämfört mot Naturverkets normer. Här är 2017 års rapport. (publicerat 2018-12-19)

Vattenrappor 2018-10-25
Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har 2 år i rad genomfört analyser av vattnet i hamnar för fritidsbåtar i Björlanda Kile, Fiskebäck, Torslanda Lagun och Gottskär. Här är 2018 års rapport. (publicerat 2018-12-06)

Hur mycket kopparbiocid läcker bottenfärger på fritidsbåtar? 
(publicerat 2018-05-17)

Bottenfärger med kopparbiocider - en sammanfattning 
(publicerat 2018-01-19)

PM - Om kunskapsbehov på båtmiljöområdet 
Svenska Båtunionen (publicerat 2017-12-03)

Mindre färg kan ge gott skydd mot påväxt
Artikel från På Kryss nr 3/2017 (publicerat 2017-04-21)

Lyd rådet - måla mindre 
Artikel från Eggegrundskretsens medlemstidning Kompassen, mars 2017 (publicerat 2017-04-04)

Försäljning av koppar som biocid fördelat i olika områden (publicerat 2016-12-13)

Tömningsstationer i Sörmlands skärgård
Artikel från Sörmlandskretsens medlemstidning Kretsnytt (publicerat 2016-11-10)

Är TBT-färg (gammal tennfärg) på båtskrov ett problem?
Artikel från Västpricken nr 3/2016 (publicerat 2016-10-10)

Ingen skrovrengöringsmetod klarar allt - eller?
Artikel från På Kryss nr 3/2016 (publicerat 2016-04-26)

För- och nackdelar med olika tekniker för en ren botten 
Så långt vi vet just nu (publicerat 2016-05-16)
Ett dokument från Miljönämnden och Västkustkretsens tekniska kommitté.

Bland borsttvättar och fartygsfärg
En studie av fritidsbåtsägares attityder till och användning av olika antifoulingtekniker (publicerat 2014-11-03)

Miljöföredrag från Båtmässan 2014
Förkopprade propellrar (publicerat 2014-02-21)
I konsten att skrämma en havstulpan (publicerat 2014-02-21)

Så funkar det: Båttoaletter
Artikel från På Kryss nr 2/2013.(publicerat 2013-02-22)

Mottagning av avfall från fritidsbåtar (Transportstyrelsen)
Broschyren vänder sig främst till fritidsbåtshamnar och innehåller information om vad som gäller för mottagning av avfall från fritidsbåtar. (publicerat 2013-02-11)

 

 

Flytande tömningsstation i Vissvassfjärden, Tyresö.