Hoppa till huvudinnehåll
Jan Frismark
Senast inloggad: 2023-08-25 - 14:13
Man över bord

Jan Frismark:

Jag har en spetsgattad motorseglare med höga fribord. Olika lösningar för nedfällbar stege har beaktas, men utan framgång. Återstår att montera "maststeg" på det stora utanpåliggande rodret. De maststeg jag sett är vassa och fungerar inte i fallet bara fötter. Tacksam för tips om modeller som inte skadar en nedkyld hand och fot. Jan Frismark Johnsson 30 Bifrost

BoEdvinson
Senast inloggad: 2020-08-08 - 14:56

Bo Edvinson:

Jag har monterat fotsteg på rodret till vår OE32 Steget består av en platta på ca 60x150 på vilken en bygel av rundstång diam 10 eller 12 mm är svetsad. Två beslag sitter på djup drygt en meter sedan växelvis uppåt med ett i vattenlinjen och ett en bit över detta. Totalt sex beslag. Beslagen är tillverkade av ett företag i "marin-rostfritt-branschen".Tanken var från början att fylla bygeln med en teakbricka men det har visat sig onödvändigt. Jag kan skicka ett foto om du vill.
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt, ledamot i BTN. :

Hej Bo Evinsson. Det vore bra för alla forumläsare om du här i Forum bifogar bild. Anvisningar finns nedanför listan med alla frågorna.
Ove Thorin
Senast inloggad: 2023-12-05 - 14:38

Ove Thorin:

Hej Fel konstruktioner på räddningsstegar finns också på många nya båtar, båtar som inte uppfyller kraven att stegen skall kunna fällas av person i vattnet utan hjälp från någon ombord. På SXK Västkustkretsens hemsida finns en artikel om detta. http://www.vastkustkretsen.se/Teknik/Publikationer Hälsningar Ove
Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:16

Tomas:

För att slippa fasta fotsteg och handtag under vattnet vill man kanske ha stegens nedre del uppfällbar. Finns säkert många lösningar på det -- här bifogas skiss på en typ av gångjärn som jag funnit fungerar bra. Normalt ger bult och låsmutter i gångjärnet precis lagom motstånd -- stegen sitter kvar uppfälld men är ändå lätt att fälla ner även från vattnet. Konstruktionen fungerar bra både om stegen är lodrät eller monterad med viss lutning. En ca 20 cm bred sådan fällstege är monterad i aktern på min spetsgattade Späckhuggare. Stegens undre del är knappt en meter lång och lutningen ca 10 grader. Idén borde kunna anpassas även till en smal stege monterad på ett stadigt, utanpåliggande roder.
Bifogade filer
BoEdvinson
Senast inloggad: 2020-08-08 - 14:56

Bo Edvinson:

Här kommer en bild på våra fotsteg. Se inlägg ovan. Det finns en risk med denna konstruktion på vissa båtkonstruktioner. Vid en MOB-situation kan den nödställde vara väldigt nära propellern med fötterna. Propellern måste säkras i stoppläge. Inte alldeles enkelt att få in i en MOB-rutin.