Hoppa till huvudinnehåll

Analys av vatten i hamnar för fritidsbåtar

Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har två år i rad genomfört analyser av vattnet i Björlanda Kile, Fiskebäck, Torslanda Lagun och Gottskär. Här kan du läsa rapporterna från 2017 och 2018.

Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen har utfört vattenanalyser i några av de största fritidsbåthamnarna i Göteborgsregionen 2017. Eftersom enbart  sedimentmätningar hittills genomförts ansåg vi det var lämpligt att börja kartläggning av vissa hamnar. Björlanda Kile och Fiskebäck har dokumenterat höga värden gällande TBT ( tennbottenfärg) i sedimenten. Inga TBT-värden kunde detekteras i vattnet. Överraskande låga värden på bioactiv koppar upptäcktes. Enbart ett överskridande jämfört mot Naturverkets normer. 

Årets mätningar (2018-10-25) i Björlanda Kile visar att bidraget från dagvatten, bilar och även luftburen koppar är de största utsläppen till hamnen av biotillgänglig koppar. Bidraget från tryckimpregnerat virke i hamnen har inte kunnat kartläggas.

Läs gärna vattenrapporterna från 2017 och 2018 här!

Dela i sociala medier