Hoppa till huvudinnehåll

Rikseskader 2020 Nyborg

RIKSESKADER TILL FYN 2020

Eskadernämnden förbereder nu kryssarklubbens sjätte rikseskader, denna gång till Nyborg på Fyn. Eskadern är öppen för alla medlemmar i SXK. De tidigare målen har varit S:t Petersburg, Stralsund, Århus, Tallinn och Nexö.

Under en vecka andra halvan av juli 2020 kommer vi att vara samlade i Nyborgs hamn som blir bas för olika aktiviteter. Både Nyborgs hamn och stad har framfört en mycket positiv inställning till vårt besök och kommer att bistå oss med arrangemanget. Hamnen kommer att upplåta plats till minst 60 båtar.

Planeringen för rikseskadern har påbörjats och vi kan redan nu utlova ett digert program med många trevliga programpunkter.

För Eskadernämnden:

  • Kerstin Andersson Stockholmskretsen
  • Rolf Albinsson Blekingekretsen                                  
  • Christer Böös Öresundskretsen
  • Kjell Vestberg Västkustkretsen