SXK Båtpärm

Båtpärmen baserar sig på erfarenheterna från många års besiktningar av fritidsbåtar. Innehållet är utformat på ett så enkelt sätt som möjligt. Hela besättningen skall kunna sätta sig in i vilket skick båten skall vara för att vara riktigt sjösäker. SXK Båtpärm finns numera endast i digital form. Varje kapitel kan laddas ner som pdf-dokument.

Pärmen kompletteras och uppdateras successivt. Åtta kapitel har reviderats under 2013/14. Dels har innehållet förnyats, dels har layouten ändrats så att det blir färre sidor vid utskrift.

Om du inte är medlem men har användning för Båtpärmen -- som SXK funktionärer gör ideellt -- kan du uppmuntra arbetet med ett medlemskap: http://www.sxk.se/bli-medlem.

(Båtpärmen är framtagen, utvecklas och underhålls av medlemmar inom Västkustkretsens tekniska kommitté.)