Hoppa till huvudinnehåll

SXK Båtpärm

Båtpärmen baserar sig på erfarenheterna från många års besiktningar av fritidsbåtar. Innehållet är utformat på ett så enkelt sätt som möjligt. Hela besättningen skall kunna sätta sig in i vilket skick båten skall vara för att vara riktigt sjösäker. SXK Båtpärm finns numera endast i digital form. Varje kapitel kan laddas ner som pdf-dokument.

Pärmen kompletteras och uppdateras successivt. Åtta kapitel har reviderats under 2013/14. Dels har innehållet förnyats, dels har layouten ändrats så att det blir färre sidor vid utskrift.

Om du inte är medlem men har användning för Båtpärmen -- som SXK funktionärer gör ideellt -- kan du uppmuntra arbetet med ett medlemskap: https://medlem.sxk.se/minasidor/blimedlem

Båtpärmen är framtagen, utvecklas och underhålls av medlemmar inom Västkustkretsens tekniska kommitté.
Här finns mer information om Båtpärmen!

sxk_batparm.jpgBåtpärmen indelad i kapitel:
Kapitel 00 -- Vad är CE    
Kapitel 01 -- Skrov och däck  
Kapitel 02 -- Motor (endast som pdf-dokument)
Kapitel 03 -- Bränslesystem    
Kapitel 04 -- Elsystem    
Kapitel 05 -- Styr och reglage   
Kapitel 06 -- Övriga system  
Kapitel 07 -- Brandskydd     
Kapitel 08 -- Gasol 
Kapitel 09 -- Navigation    
Kapitel 10 -- Rigg    
Kapitel 11 -- Din egen båt    
Kapitel 12 -- Elektrokemisk korrosion (endast som pdf-dokument)