Hoppa till huvudinnehåll

SXK Båtpärm

Båtpärmen baserar sig på erfarenheterna från många års besiktningar av fritidsbåtar. Innehållet är utformat på ett så enkelt sätt som möjligt. Hela besättningen skall kunna sätta sig in i vilket skick båten skall vara för att vara riktigt sjösäker. SXK Båtpärm finns numera endast i digital form. Varje kapitel kan laddas ner som pdf-dokument.

Pärmen kompletteras och uppdateras successivt. 

Om du inte är medlem men har användning för Båtpärmen -- som SXK funktionärer gör ideellt -- kan du uppmuntra arbetet med ett medlemskap: Bli medlem här! 

Båtpärmen är framtagen, utvecklas och underhålls av medlemmar inom Västkustkretsens tekniska kommitté.
Här finns mer information om Båtpärmen!

sxk_batparm.jpgBåtpärmen indelad i kapitel:
Kapitel 00 -- Vad är CE   
Kapitel 01 -- Skrov och däck   
Kapitel 02 -- Motor    
Kapitel 03 -- Bränslesystem   
Kapitel 04 -- Elsystem   
Kapitel 05 -- Styr och reglage   
Kapitel 06 -- Övriga system  
Kapitel 07 -- Brandskydd    
Kapitel 08 -- Gasol 
Kapitel 09 -- Navigation   
Kapitel 10 -- Rigg  
Kapitel 11 -- Din egen båt   
Kapitel 12 -- Elektrokemisk korrosion    
Kapitel 13 -- Litiumbatterier LFP