Hoppa till huvudinnehåll

Västen som räddar liv - Hälften skulle kunna överleva!

Sverige och Svenska Kryssarklubben är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2020 inträffar mellan den 15-21 maj. Svenska Kryssarklubben arbetar i Sjösäkerhetsrådet tillsammans med ett flertal organisationer och myndigheter som nu vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Årligen, i Sverige, mister ca 20 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

Fredrik Norén, Generalsekreterare Svenska Kryssarklubben
- Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i vattnet i samband med bad och lek. I Sverige är vårt sjö- och havsvatten nästan alltid farligt kallt säger Fredrik Norén, Generalsekreterare Svenska Kryssarklubben (bilden till höger)

Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.


Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över antalet omkomna vid drunkningsolyckor visar att 19 personer mister livet vid olyckor i samband med fritidsbåtar. 25 personer omkommer totalt. Vid 12 av dödsolyckorna (~63%) saknade den förolyckade flytväst och vid sju tillfällen saknas det uppgifter om personen använt flytväst. Nio av drunkningsolyckorna inträffar i hav, åtta i sjö och två dödsolyckor inträffade i älv. Samtliga omkomna är av manligt kön och åldersspannet fördelar sig som följande; tio personer äldre än 60 år, tre personer vardera 30–39 år och 40–49 år, två personer 50–59 år och en person som är 25 år. Vid elva tillfällen av händelserna är personen ensam. Fem av dem fatal drunkningarna inträffade i Norrbotten, tre i Stockholm, två vardera i Västernorrland och Jämtland samt en vardera i Blekinge, Halland, Västra Götaland, Kalmar, Örebro och Dalarna län.

Av de 252 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 125 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!
Flytvästanalys utförd av: Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med Sjösäkerhetsrådet samt läkare specialiserad på bland annat hjärtsjukdomar och naval medicin.

Flytväst till alla - Flytvästdepåer
Det är inte bara i fritidsbåtar flytvästen är bra. Vid fiske från stränder och klippor ger flytvästen också en bra trygghet. Små barn som leker i och vid vatten kan använda räddningsväst som en extra säkerhet, givetvis i kombination med ständig tillsyn.

När du köper flytväst, tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. Köp bara flytvästar som är CE-märkta, oavsett modell. Vill du inte köpa en flytväst kan du låna eller hyra en flytväst billigt i en av landets flytvästdepåer. Flytvästdepåerna finns till för det gånger då det finns ett tillfälligt behov av en eller flera flytvästar t ex om du får besökare, vid sportfisketävlingar, simskolor, skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.

Du finner mer information på Svenska livräddningssällskapet sida

Wear it! Flytvästkampanj 2020

 

 

Dela i sociala medier