Hoppa till huvudinnehåll

Öppet brev till Per Bolund minister med ansvar för friluftsliv

Svenska Kryssarklubben är en av undertecknarna från 17 friluftsorganisationer som idag skickat ett öppet brev till miljöminister Per Bolund som också har ansvar för friluftsliv. Brevet handlar om att organisationerna som sorterar under Svenskt Friluftsliv inte fått en enda krona i pandemistöd, samtidigt som hemester lockat allt fler till just våra organisationer, vilket är positivt. Samtidigt har Per Bolund lovat offentligt att fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer, vilket inte skett hittills. Brevet är alltså en påminnelse till Per Bolund att infria sitt löfte, samtidigt är brevet också ett rop på mer stöd i form av statsbidrag. Brevet skickas lägligt just nu inför regeringens höstbudget som ska behandlas av riksdagen.

Brevet, som du kan läsa i sin helhet längre ner, börjar: ”Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv”. Det öppna brevet är skrivet av Svenskt Friluftsliv som är en paraplyorganisationer för 27 ideella friluftsorganisationer, varav Svenska Kryssarklubben är en. I brevet konstaterar Svenskt Friluftsliv att under pandemin har allmänheten i hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet, vilket ställer ökade krav på organisationerna. Vi från Kryssarklubben har märkt av ett ökat intresse för båtliv och fler och nya segel- och motorbåtar på sjön. Samtidigt med denna utveckling har friluftslivets organisationer inte fått en enda krona i pandemistöd från regeringen, till skillnad mot kultursektorn och idrottens organisationer.

    - Vi, Kryssarklubben, menar att med utökade resurser skulle vi kunna inkludera fler ungdomar i våra projekt. Att förstå sjö och vatten är något som behöver läras in – där gör vi ett viktigt arbete redan idag för att öka säkerheten på sjön, säger generalsekreterare Fredrik Norén.

Svenskt Friluftsliv fungerar som talesperson för de 27 organisationerna bland annat gentemot regeringen och tar emot statsbidrag (skattemedel) som vi organisationer sedan kan söka hos Svenskt Friluftsliv. Svenska Kryssarklubben har fått statsbidrag via Svenskt Friluftsliv, bland annat för projektet ”Ny på havet” som Svenska Kryssarklubbens Seglarskola arrangerar på något av seglarskolans tre segelfartyg. Något bland annat tidningen Svenska Dagbladet Junior gjort reportage om sommaren 2021.

Läs mer om:
Svenska Kryssarklubbens seglarskolor och seglarläger
Svenska Dagbladet Junior om projektet "Ny på havet"
Svenskt Friluftsliv


Öppet brev till Per Bolund:

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv

Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur.

Vi skriver detta öppna brev till dig nu med viss oro. En oro över att du under sommaren glömt ditt löfte om fördubblat statsbidrag till friluftslivets organisationer.

Sedan pandemin slog till har allmänheten i mycket hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet. Det här är fantastiskt bra. Men, det ställer även ökade krav på oss som organiserar friluftslivsaktiviteter, samtidigt som vi likt alla andra organisationer har drabbats negativt ekonomiskt under pandemin.

Och till skillnad från övriga sektorer inom civilsamhället har ju friluftslivets organisationer fått noll kronor i riktat pandemistöd av regeringen under pandemin. Detta samtidigt som vi i många fall har tvingats ställa in julmarknader, valborgsmässofirande och andra publika aktiviteter som under normala omständigheter är viktiga inkomstkällor.

Trots ekonomiska svårigheter har vi under pandemin kavlat upp ärmarna, och utvecklat vår verksamhet för att stötta samhällets behov. Vi har ökat våra ansträngningar för utbildning i allemansrätten för alla nya friluftsutövare. Vi har anpassat och utökat verksamheten för att klara av att inkludera tillväxten. Vi har hållit våra anläggningar (stugor, skidbackar, småbåtshamnar, uthyrningar, m.m.) öppna genom pandemin. Vi har skapat kampanjer för att minska problemen med nedskräpningen som uppstått. Vi har försökt möta de nya behov som uppstått när långt fler vill ut i naturen.

Vi ser att friluftslivet fyller en viktig roll i samhället, som social mötesplats för unga och motion för seniorer. Som meningsfull fritid med låga trösklar för familjer. Som ett alternativ utan tävling för unga. Som ett mycket bra alternativ till utlandssemestern. För äventyr i vardagen. Som en tydlig kraft för ökad hållbarhet och respekt för naturen. Samtidigt vet vi att våra verksamheter utgör viktiga verktyg för att förebygga psykiska ohälsa, vilket är extra viktigt i tider när många tvingats till isolering och ensamhet.

Statsbidraget (inkl. organisationsbidrag och verksamhetsbidrag) till friluftslivets organisationer är idag cirka 48 miljoner kronor årligen (för över 1,6 miljoner medlemmar), vilket är mycket blygsamt i relation till andra sektorer inom civilsamhället. Men, allt detta vet du ju redan.

Tanken med detta brev är därför att, inför mandatperiodens sista budget, påminna dig om ditt löfte att under mandatperioden fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer.

Med vänliga hälsningar,

Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjandet
Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen
Johan Pettersson och Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna
Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H
Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet
Therese Palm, generalsekreterare Brukshundklubben
Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben
Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna
Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige
Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet
Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben
Peter Karlsson, verksamhetschef Båtunionen
Peter Jakobsson, ordförande Svenska Fjällklubben
Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet
Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet
Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet
Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Foto: Svenskt Friluftsliv

Dela i sociala medier