Hoppa till huvudinnehåll

Insegling till Väster Mälarkretsens uthamn.

Kommer man från djupleden till Västerås angör man Ridöarkipelagens östsida norrifrån mellan Braxenskär och Kedjeön och följer sedan angiven farled.

Kommer man från nord - sydgående farleden ost om Ridön och Nysslingen går man in mellan öarna Måholmen och Hemmingskär och följer sedan angiven farled.

Kommer man från farleden norr Sundbyholm går man norr ut i sundet mellan Sundbyholmsön/Bjurholmen och Hummelholmen/Nysslingen upp i Lillsjön där man sedan girar styrbord in i enslinjen och följer därefter angiven farled.

Kommer man väster ifrån eller från Västerås väster om Ridön angör man lämpligen Ridöarkipelagen mellan öarna Örnskär och Pilgrundet. Så går man upp i sundet mellan Ridön och ön Långskär, norr om ön Hovgrund och girar sedan babord in i enslinjen och följer därefter angiven farled.

Själva Kurösundet är grundast i södra delen. Botten består av lera och märgel men från några båtar som sticker mellan 1,9 och 2,0  meter har man rapporterat att kölen skrapat mot sten eller klippa.

 

Koordinater
N 59° 30,450'      O 16° 38,750'
Dela i sociala medier