Årsmötesprotokoll

Dokumenten nedan är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

1302

Årsmöte 2013-11-24
Årsmötesprotokoll 2013
Protokoll konstituering 13/14:05 A
Protokoll konstituering 13/14:05 B

Bilagor:
Årsmöteshandlingar
Närvarolista den 24 november 2013
Dok 671 Rösträkningsprotokoll
Dok 694 Budget 2013-2014
Dok 696 Verksamhetsplan 2013-2014

Motioner:
- Ansökan om medlemskap i Svenska Seglarförbundet
- Rekryteringsersättning
- Ändring av stadgar för utmärkelsen "Förtjänsttecken" i guld och silver till 1969 års version
- Återinförande av utmärkelsen "För Gott Sjömanskap" med stadgar från 1968
- Återinförande av utmärkelsen "Grenanderplaketten" med nya stadgar, klara till årsmötet 2014
Missivbrev till de tre motionerna ovan gällande utmärkelser.

Årsmöte 2012-11-25
Årsmötesprotokoll 2012
Protokoll konstituering
Bilagor:
Årsmöteshandlingar          
Styrelsens förslag till ny öppenhetspolicy
Styrelsens förslag till nya statuter för utmärkelser
Tore Herlins fond
Dok 668 Rösträkningsprotokoll
Dok 671 Budget 2012-2013
Dok 672 Verksamhetsplan för 2012-2013

Årsmöte 2011-11-27
Årsmötesprotokoll 2011
Protokoll konstituering
Rösträkningsprotokoll
Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2010-11-21
Årsmötesprotokoll 2010
Rösträkningsprotokoll, dok 579
Årsmöteshandlingar
R Meurlings synpunkter på stadgeförslaget 21 nov 2010
Årsmötesförslag till nya stadgar tagna 21 nov 2010
Bilagor:
Bilaga till § 14 i föredragningslistan "Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller medlem" samt styrelsens yttrande över förslaget
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Vallista
Verksamhetsplan 2010-2011, dok 569
 

Årsmöte 2009-11-22
Årsmötesprotokoll 2009
Rösträkningsprotokoll, dok 533
Årsmöteshandlingar 
Bilagor:
Medlemsförslag, nya stadgar, dok 524
Styrelseförslag, ändring junior, ålder och avgifter, dok 529
Styrelsens yttrande över medlemsförslaget till nya stadgar, dok 530
Stiftelsen Tore Herlins Fond
Vallista
Verksamhetsplan 2009-2010, dok 532

Extra medlemsmöte 2009-04-19
Protokoll extra medlemsmöte 2009
Rösträkningsprotokoll

Årsmöte 2008-11-22
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmöteshandlingar 
Bilagor:
Förslag väckt av medlem och styrelsens yttrande, dok 488
Förslag väckt av styrelsen; Fastställande av Kryssarklubbens stadgar, dok 489
Juridiskt yttrande H. Tiberg och C. Hemström, dok 490
Föredragningslista och vallista
Ändring i föredragningslistan; Annons från Dagens Nyheter den 12 november 2008