Hoppa till huvudinnehåll

Eskadrar 2021

Eskadrar 2020
Eskadersommaren 2020 påverkades på samma sätt som allt annat av Coronaviruset och blev troligen den sämsta hittills i historien. Alla eskadrar utom en blev inställda på grund av stängda gränser och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Det som blev genomfört var familjeeskadern som skulle gått till Läsö i början av sommaren men som i stället seglade i Bohuslän.

Eskadrar 2021
Eskaderplanerna för sommaren 2021 kommer att presenteras i Västpricken nr 2.
För att komma med behöver din beskrivning av eskaderförslag skickas till kansliet senast i mitten av februari.

Om det går att genomföra eskaderseglingar sommaren 2021 och vilka förutsättningar som i så fall gäller för dessa är det ju ingen som vet. Men vi hoppas naturligtvis att läget skall vara mer normalt och vill förbereda för det.
På grund av osäkerheterna kring Coronaspridningen och vilka rekommendationer och restriktioner som kommer att vara aktuella till våren och sommaren kommer eskaderplanerna att presenteras först i Västpricken nr. 2. Förhoppningsvis är läget vad det gäller smittspridning och eventuell vaccinering något klarare då.
Du som har en eskaderidé är därför som vanligt välkommen att skicka in en beskrivning till kansliet. För att komma med i presentationen i andra numret av Västpricken är deadline i mitten av februari 2021. Det går att komma med förslag även senare men dessa kommer då endast att presenteras i nyhetsbrevet från kansliet och i anmälningslistan samt här på eskaderkommiténs sidor.