Hoppa till huvudinnehåll

Om Knopar

NÅGRA ORD OM...


Knopar

När posten gav ut frimärken med knopar blev det en livlig debatt om felritade knopar eller inte.
Och en massa prat om vad knoparna skall användas till...

En vanlig uppfattning är att
Råbandsknop skall användas för att knopa samman två linor.
Skotstek skall användas att förena två linor av olika tjocklek.

Den störste på området (Ashley) säger om råbandsknopen:
"it is a true Binder Knot, for which it is admirable, but under no circumstances should it be used as a bend.
There have probably been more lives lost as a result of using a Square Knot as a bend (to tie two ropes together) than from the failure of any other half dozen knots combined."
Dvs man skall ALDRIG  sammanbinda/skarva (bend) linor med en råbandsknop!!
Till det skall man använda en skotstek (Sheet Bend)!!

Det finns inget enklare sätt att skarva en lina som har en ögonsplits (eller en pålstek) än med en skotstek.
Och man använder ju en enkel skotstek för att fästa ett sejnfall i flaggan eller standerten...

Annars är den säkraste sammanbindningsknopen nog Riggarknopen... om det är samma typ tågvirke och dimension...

Pålstek är ett bra sätt att skaffa sig ett temporärt öga på en tamp.
Ännu bättre är förstås att splitsa ett fast öga...
Nackdelen med pålsteken är att den inte kan lösas upp under belastning.
Att förtöja med pålstek runt ett träd kan således bli svår att lösa upp om belastning ligger på...

Arne Ljungdahl, WebMaster

Dela i sociala medier