Våra regler och policy

Vår policy bygger på allas lika värde och att respektera och värna om varandra.  På Malma Kvarn sätter vi stor vikt vid att alla skall känna sig trygga och delaktiga i gemenskapen.

Ingen skall behöva känna sig utsatt genom mobbing eller pennalism av annan på lägret.

Svordomar, förnedrande uttryck och sexuella undertoner hör inte hemma på vårt läger.

På Svenska Kryssarklubbens seglarläger är det inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger. Detta är av yttersta vikt och gäller alla på lägret, både ledare och elever. Tobak och snusning är inte heller tillåtet för någon under 18 år.  

Skulle det uppdagas att en elev brutit mot ovanstående regler dvs. utsatt annan elev för kränkning, rökt, snusat, druckit alkohol under lägret eller på annat sätt brutit mot lägrets säkerhetsregler, kommer dennes föräldrar att kontaktas. Upprepas händelsen har Svenska Kryssarklubben rätt att skicka hem eleven med omedelbar verkan och på föräldrarnas bekostnad, ingen återbetalning av lägeravgiften kommer i detta fall ske.

På lägret gäller även totalt förbud mot nötter då vissa barn kan vara väldigt allergiska mot detta.

MOBILTELEFONER
Då vi värnar om god gemenskap och sammanhållning i lägergruppen, uppskattar vi om vi får uppleva avskildhet

 och ro. Därför har vi funnit att det inte är bra att eleverna har med sig mobiltelefoner, läsplattor eller andra tekniska apparater. Vi har en lägertelefon och den kan användas att nå föräldrar på. Där kan ni ringa in eller eleverna ut. Därutöver kan ni vid behov även söka någon av lägercheferna.

Kontaktuppgifter skickas ut med informationsbrev inför lägret. Likaså ber vi er att bara besöka lägret efter överenskommelse med lägercheferna. Vi vädjar till ert stöd i detta.