Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer 2022 - 2023 och Vänerkretsen stadgar

2022-12-05

         
STYRELSE & FUNKTIONÄRER Förnamn Efternamn Telefon e-postadress Adress
Ordförande Malte Henriksson 070-621 00 20 maltes@telia.com  Karlstad
Vice ordförande Kenneth Johansson 070-562 50 27 kjoh149@gmail.com  Trollhättan
Ledamot (Sekreterare) Lennart Salomonsson 070-590 58 92 lennart.salomonsson1@gmail.com  Arvika
Ledamot (Skattmästare) Leif Ekström 070-241 86 00 leieks@hotmail.com Torsö
Ledamot (Hamn & farled) Sture Pettersson 072-530 55 34 sture.pettersson59@gmail.com  Sjötorp
Ledamot (Vänerkryss, hemsida) Camilla McQuire 072-722 27 55 camilla.mcquire@icloud.com  Kristinehamn
Ledamot Jan Weman 070-628 03 50 jan.weman@telia.com  Kristinehamn
Ledamot Lars-Göran Svensson 070-681 80 84 lasse0518@gmail.com  Åmål
Suppleant Lennart Clevemarker 073-747 11 47 lennart@clevemarker.com  Norge
Suppleant Bo Andersson  070-329 50 17  bobo@duse.nu Karlstad
           
           
Adjungerad, Ekenäs Matti Sairio 073-410 10 14 matti.sairio@gmail.com Säffle
Adjungerad, QO & Tant Trygg Maria Haggärde 073-931 01 92 maria.haggarde@icloud.com Karlstad
Adjungerad, 12-24-48 timmars VAKANT        
           
Revisor Hans  Wennerholm 073-039 38 46 hans.wennerholm1@gmail.com  Karlstad
Revisor Per-Arne Salomonsson 072-727 77 14  
Revisorsuppleant Eie Bengtsson 070-248 15 00 eiebengtsson@mail.se Sjötorp
           
Valberedning (sammankallande) Eie Bengtsson 070-248 15 00 eiebengtsson@mail.se Sjötorp
Valberedning Kristina  Pryssander  070-155 15 20 kristina.pryssander@gmail.com Falköping
Valberedning Matti Sairio 073-410 10 14 matti.sairio@gmail.com Säffle
Valberedning Jörgen Sundin 070-514 09 29 jorgen@sundins.eu 

Mariestad

 

 

VÄNERKRETSEN STADGAR  
Vänerkretsens stadgar.pdf