Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

2023-08-15

Det har kommit till vår kännedom att den södra bojen i Lindökroken är ur funktion. Linflötet ligger bredvid bojen. Vi har inte hunnit undersöka bojen närmare och kan inte garantera dess funktion och ber därför att få återkomma när bojen inspekterats och reparerats. 

bild på boj som är ur funktion

2023-08-09

Bojen FLÅVIK norra, på position N 58º 54´,980, E 13º 08´,185 är ur funktion.
vi ber att få återkomma med närmare besked när bojen inspekterats och reparerats. ​​​​​​​

2023-04-16

Årets säsong med Qvinna Ombord har smugit igång, men du har fortfarande chans att vara med. Det krävs några träffar till för att få båten Tant Trygg färdig för sjösättning och ett antal kunskapshöjande träffar är planerade under våren och försommaren. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, Parasegling, Sjöscouter, KKF, KBK och ni andra som är intresserade av båtliv tillsammans med andra kvinnor.  

Program våren-sommaren 2023 

2023-01-25
Dags att starta upp årets säsong med Qvinna Ombord. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, Parasegling, Sjöscouter, KKF, KBK och ni andra som är intresserade av båtliv tillsammans med andra kvinnor.      

2022-11-11
Kallelse till Svenska Kryssarklubben Vänerkretsen årsmöte söndagen den 27 november kl. 14:00.
Plats KSS klubblokal Kanikenäset Karlstad

2022-06-15
Båda bojarna i Lindökroken är i funktion. 

2022-04-17
Från styrplats 1 2022.pdf
Nyrekrytering till kretsens styrelse, så gick det till


2022-03-20
Ovinna ombord. Program våren och sommaren 2022

Program våren sommaren -22.pdf

2022-02-01
Vänerkretsen går mot en ny framtid
Nyhetsbrev 2021-01-28.pdf


2021-07-01
SXK Vänerkretsen söker intresserade att hjälpa till i kretsens Hamn- och FarledsKommittéen (HFK). HFK lägger bl.a. ut SXK:s svajbojar och idag finns 15 bojar i Vänern.
Ett nytt projekt är (om fler hjälper till) att rita upp och säkerställa den gamla skutleden öster om Djurö. Här planerar vi att under sommaren 2021 rekognosera för att sedan kunna märka upp och göra en bra farledsbeskrivning och då behöver vi vara flera.

Är du intresserad, så hör av dig till:
Anders Gåsste 076-117 11 27, anders.gasste@hotmail.com
eller
Jörgen Sundin 070-514 09 29, jorgen@sundins.eu

Leden öster om Djurö.pdf


2021-05-07
Information om Vänerkretsens uthamn Ekenäs
Se menyalternativ Ekenäs


2021-05-01
Segla 12 - 24 - 48 timmars
INBJUDAN 12 24 timmar 2021.pdf

2021-04-02
Kryssarklubben i Spiken. Ny mötesplats.
Kryssarklubben i Spiken.pdf

2021-02-27
.

SXK Vänerkretsen Qvinna Ombord bjuder in till QO-eskader till Nabben 2-3 juli 2021
Allt beror förstås på pandemiläget men om möjligt…..
Upprepar vi förra årets succé med eskader till Nabben. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, Parasegling, Sjöscouter, KKF och ni andra som är intresserade av eskader ihop med andra kvinnor.
Ser gärna så många kvinnliga besättningar som möjligt oavsett vilken klubb/förening vi tillhör.
Klicka på Qvinna Ombord i menyn till vänster


.

2021-02-17
Qvinna Ombord. Våren/sommaren 2021 med Qvinna Ombord
Dags att starta upp Qvinna Ombord 2021. Inbjudna är kvinnor inom SXK, KSS, Parasegling, Sjöscouter, KKF och ni andra som är intresserade av båtliv med andra kvinnor.

Uppstart/knopkväll
Den årliga uppskattade uppstarten med alternativ aktivitet och knopkväll är inställd p g a pandemin.

ALLA AKTIVITETER MÅSTE SKE I LITEN GRUPP OCH MED FYSISK DISTANS!
Onsdag 7,14,21,28 april 18.00              Vårrustning av Tant Trygg.
Början av maj                                         Sjösättning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid.
Början av maj                                         Mastning av Tant Trygg. Återkommer om dag/tid. 

QO-eskader till Nabben 2-3 juli 
Om möjligt pga pandemin
träffas vi vid KSS och tar oss i flera båtar för segel/motor ut till Nabben. Alla ska under färd öva på MOB minst en gång. Bastu och umgänge erbjuds när vi kommer fram. Om vi blir många kan vi boka sovstugorna. Mer info kommer!

Kostnad: Självkostnadspris plus avgift för bränsle till båtägare.

Plats: KSS Klubbhus Kanikenäset, Karlstad för samtliga aktiviteter.

Segling med bl a Tant Trygg sommaren 2021
I första hand på onsdagar ca kl 18.00, andra dagar/tider är möjliga. (Gäller om vi har tillgång till instruk-tör). Tant Trygg ska utnyttjas så många sommardagar och kvällar som möjligt, eller varför inte en helg.

Obligatorisk anmälan senast 2 dagar innan aktivitet om inget annat gäller. Se ovan!

För information och anmälan
Maria Haggärde 073-931 01 92
maria.haggarde@icloud.com eller via

Facebookgrupp www.facebook.com  SXK Qvinna Ombord Karlstad 
www.sxk.se och www.kdss.se

Välkomna! Qvinna Ombord-kommittén SXK Vänerkretsen

SXK=Svenska Kryssarklubben, KSS=Karlstads Segelsällskap, KFF=Karlstads Kappseglingsförening

                  

2020-11-29
Med hänvisning till vårt tidigare mailutskick 2020-11-12, redovisas här röstresultat av inkomna svar angående godkännande SXK Vänerkretsens förtryckta årsmötesprotokoll daterat 2020-11-29.

Antal inkomna svar 36st varav samtliga svarat JA och följaktligen ingen svarat NEJ.
Beslut om att fastställa SXK Vänerkretsens förtryckta årsmötesprotokoll 2020-11-29 har därefter fattats av styrelsen på extrainkallat telefonmöte med samma datum.
Bifogas en kopia fastställt SXK Vänerkretsens årsmötesprotokoll som av praktiska skäl ännu inte attesterats. Ett påtecknat årsmötesprotokoll kommer att publiceras på Vänerkretsens hemsida så snart som möjligt.

Styrelsen SXK Vänerkretsen

2020-11-12
Å
rsmöte 2020 – Kallelse och röstningsunderlag för medlemmar i Vänerkretsen

Vänerkretsens styrelse har beslutat att hålla årsmötet enligt regeringens nya tillfälliga lag som vi bedömer även omfattar ideella föreningar trots att det uttryckligen inte nämns i lagen.
Det är ett svårhanterligt virus vi har att tackla och människors hälsa måste enligt vår mening komma i första hand. Se nedan.
Information angående föreningens årsmöte 2020 med hänsyn till coronakrisen.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög spridning av covid-19.
Den lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.
Det betyder att styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per email eller post, även om det strider mot föreningens stadgar.

Du kan endast rösta ja eller nej till bifogat årsmötesprotokoll. Se bilaga.
Bilagan innehåller:
  Fastställt årsmötesprotokoll (utan övriga frågor)
  Kallelse till ordinarie föreningsstämma/årsmöte
  Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget

Du får utöva sin rösträtt och per email eller post och rösta ja eller nej till det fastställda årsmötesprotokollet.
Svar skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 november 2020 kl. 10.00.

Du kan svara/rösta på två sätt:
1. Använd funktionen svara på detta mail och
     svara JA eller NEJ och ditt namn och
     kontaktuppgifter.
2. Skriv JA eller NEJ på ett papper märkt

   ”Årsmöte 2020” med ditt namn och kontakt-
     
uppgifter
och skicka det med post till
     nedanstående adress.

Inkomna svar sammanställs, röstavgivare stäms av mot medlemsförteckning. Utfallet tas upp och protokollförs på styrelsemöte 2020-11-29. Rösträkningen offentliggörs genom ett justerat styrelsemötesprotokoll som skickas via email till medlemmarna och publiceras på Vänerkretsens hemsida.

Svar skickas till:
e-post: eiebengtsson@mail.se
Post: SXK Vänerkretsen
c/o Eie Bengtsson
Sjötorp Sluss 6
542 66  Sjötorp

2020-06-18
Nya bojar i Vänern
Se i Hamn och Farled

2020-04-12
Inställd Ekenästräff 23 maj 2020.
Med anledning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen för Vänerkretsen fattat beslut om att, i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ställa in årets försommarträff. Vi är ledsna över att årets träff den 23 maj el blir av, men gör det av omsorg för Er medlemmar. Vi väljer också att se det som en möjlighet till att få gott om tid för att förbereda försommarträffen år 2021 som förhoppningsvis blir succé. Om du har en fundering eller önskemål om hur försommarträffen ska utformas är du välkommen att höra av dig till styrelsens kontaktperson tillika ordförande Eie Bengtsson.

SXK Vänerkretsens styrelse i april 2020

2020-03-04
SEGLA 12 – 24 – 48 TIMMARS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA KRYSSARKLUBBENS
24 – TIMMARSSEGLINGAR PÅ VÄNERN 2020

24 timmar koncentrerad långfärdssegling
Vill du uppleva hur det är att göra en långfärdssegling, utan att ge upp alla bekvämligheter? Då är Svenska Kryssarklubbens 24-timmarssegling rätt utmaning för dig.

24-timmars är en annorlunda segling. Istället för att segla en given bana på kortast möjliga tid, gäller det att segla så långt som möjligt på en angiven tid:
12 - 24 - 48 timmar eller ännu längre, du väljer själv. Seglingen är öppen även för icke kryssarklubbare.

Startdagar för vårens seglingar är: 5/6 – 6/6.
Startdagar för höstens seglingar är: 6/9 – 7/9.

Starttider 24-timmars: fredag 17.00-19.00, lördag 11.00-13.00.
12-timmars: lördag 07.00

För mera information eller anmälan gå in på www.24-timmars.nu och klicka dej vidare till Vänern. Alternativt ring eller sänd SMS till 0704 28 39 55 16 eller mejla per.albinsson@hotmail.com

Per Albinsson

2020-02-02
Ny redaktör för Vänerkryss

Jag som tar över redaktörskapet för Vänerkryss heter Mika och är bosatt vid södra Vänerns strand, närmare bestämt Lidköping.
I hamnen i Lidköping ligger båtklubben SSWs lokaler där det senaste styrelsemötet gick av stapeln - ett möte fyllt av skratt och diskussioner. Det är ett härligt gäng som jag är glad över att få vara en del av och som ni har möjlighet att komma och umgås med under vår försommarträff 23 maj på Ekenäs.
Vi vill också undersöka intresset hos er medlemmar att starta en liknande musik- och sånggrupp som Västkustkretsen har anordnat och hoppas därför att ni som tycker det är en rolig idé tar med er röst eller instrument dit.
Mitt båtintresse rivstartade år 2012 med införskaffandet av en Maxi77 och därtill nödvändig seglingskurs. Båten jag numer tillbringar sommaren i är en Storfidra 25 från 1974 och kappsegling finns alltså inte på sjökortet.
I Vänerkryss är ambitionen att informera om styrelsens arbete samt dela information som kan vara av intresse för er. Önskemål om innehåll mottas alltid!


2020-01-16
Vårprogrammet för Qvinna ombord hittar du i menyn till vänster - Qvinna Ombord


2019-11-03
Vänerkretsens årsmöte genomfördes 27/10 i Mariestad.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter avtackades tre avgående ledamöter, Göran Hellborg, Sören Blomqvist och Torbjörn Sjöholm för förtjänstfulla insatser för Vänerkretsen genom åren och vi mindes kretsens sekreterare Gunnar Andre som avled under verksamhetsåret.
Fyra nya styrelseledamöter invaldes, Mika Petersson från Lidköping, Nicklas Pettersson från Mariestad, Malin Molinder från Hammarö och Kristina Pryssander från Broddetorp. Som ny suppleant invaldes Håkan Persson från Järpås.
Eie Bengtsson kvarstår som ordförande, Matti Sairio blev nygammal vice ordförande, Jörgens Sundin blev ny sekreterare och Ingvar Håkansson kvarstår som skattmästare.
Lars Emthammar kvarstår som suppleant.

Som framgår har en omfattande förnyelse av Vänerkretsens styrelse skett och nästan hälften utgörs av kvinnor. Det ligger i tiden. En förskjutning av ledamöternas boendeort till söder om Vänern är också märkbar. Helt i linje med att kretsen över tid ska verka för att hela Vänern ska omfattas av vår verksamhet.
Vi hälsar våra nya ledamöter och förtroendevalda välkomna in i styrelsen. Vår förhoppning är att vi tillsammans, kvarstående- som nyvalda ledamöter, kan upprätthålla den positiv anda som rått och styra verksamheten i riktning som kommer alla Er medlemmar tillgodo.

Jörgen Sundin fick motta Kryssarklubbens bronsplakett från Riks Hamn- o Farledsnämnd med motiveringen "För det arbete som utförts för att få ut totalt 12 SXK-bojar i Vänern".

Eie Bengtsson ordförande/Matti Sairio vice ordförande