Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

2019-03-03
Kontroll av uppblåsbara flytvästar

SXK, Kryssarklubbens Vänerkrets hjälper dig att göra din uppblåsbara flytväst säker genom montering av gaspatronsäkring och kontroll av flytvästen.

Onsdag 27 mars kl. 17.00 2019 i Räddningstjänstens lokal i Säffle

Föranmälan krävs, senast den 24 mars 2019
Anmäl dig till Jörgen Sundin på mail
jorgen@sundins.eu.
Ange hur många västar du tar med.
Max 25 västar kan hanteras.

Vi går igenom vad du själv årligen bör göra och inte göra.

Det är känt att gaspatronen i Baltics flytvästar och även andra med likadan ventil, kan lossna/skruva ur sig. Baltic har tagit fram en säkring och vi har en speciell momentnyckel som krävs för monteringen. Med lös patron fungerar inte västen.

Vänerkretsen bjuder på att få säkringen monterad. Gaspatronen kommer att kontrollvägas, för rätt mängd gas. Giltighetsdatum kontrolleras på vattensensor/utlösare. Västen kommer att blåsas upp, för att kontrollera att den är hel och du går hem med den uppblåst (ska vara hård i minst. 24 tim.)

Kontrollarbetet bjuder SXK på. Säkring för gaspatronen bjuder Baltic på. Gaspatroner, vattensensorer, utlösare och grenband finns att köpa till SXK- priser.
Betalning görs på plats, helst med Swish, ej bankkort.

Vänerkretsen
Jörgen Sundin                     Matti Sairio
070-514 09 29    .......         073-410 10 14

2018-12-21
Flytvästkontroll 27/1 2019 i Karlstad

Under år 2018 har vi, i Vänerkretsen, kontrollerat över 100 st uppblåsbara flytvästar.
I c:a 90 % av fallen fordrades byte av bobin och/eller annan åtgärd.
Du som inte testade Din väst då får nu en ny chans:

Söndagen den 27 januari 2019
kommer vi, tillsammans med Dig, att kontrollera om Din/Dina västar är funktionssäkra.
Event. mtrl får Du betala, arbetet bjuder vi på!

Plats: KSS klubbhus i Karlstad.
Vi vänder oss till båtklubbarna i Karlstad, Skoghall, Grums och Kil men andra värmlänningar också välkomna.

Anmäl Ditt intresse till undertecknad, gärna per mail, namn, tel.nr och mailadress.
Ange också hur många västar Du har.

Vi återkommer om tid!

För SXK Vänerkretsen

Göran Hellborg
tel 0705-981998
goran@hellborg.nu

2018-10-05
Sammandrag av Vänerkretsens styrelsemöte 3 oktober 2018
Rapporteras
Att SXK-boj nr 1 vid Lurö Bösshamn nu är åtgärdad och i perfekt skick.

Diskuteras
Klubbkvällar, båtmässan, flytvästkontroll, Vänerkryss samt Ekenäs.
Det allvarliga problemet att Vänerkretsen saknar valberedning.
Den nya budgeten.
Motorproblem hos Tant Trygg.

Konstateras
Att nya Vänerkryss i huvudsak fungerat perfekt, såväl på hemsidan som på utskicken.
Att hemsidan, ny sedan maj 2018, fungerar fint.

Beslutas
Att kretsens nya hjärtstartare placeras vid bryggan på Ekenäs.
Att Vänerkryss får fasta utgivningsdatum: 1 februari, 1 maj, 1 september och
1 december. Presstopp blir 14 dagar dessförinnan.

Nästa styrelsemöte: 28/10 i Karlstad

Årsmöte: 28/10, kl. 14.00 i Karlstad  
2018-10-05/GA
____________________________________________________________________

2018-09-04
Kallelse till årsmöte den 28 oktober 2018 kl 16.00

Mötesplats: KSS Klubblokal Kanikenäset Karlstad

På dagordningen:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2018/2019.
 10. Val av ordförande för en tid av 2 år
 11. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 13. Val av en revisor för en tid av 2 år och val av en revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställelse av kretsavgift.                                
 16. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag november 2018 samt personlig suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.
 17. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet.
 18. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.
 19. Övriga till årsmötet anmälda frågor.
 20. Mötet avslutas

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Ludvig och Margaretha Johansson att berätta och visa bilder från sin långfärd år 2017 från Köpstadsö i Göteborgs skärgård till Finland och upp i Saima kanal via Vänern, Göta kanal, Östersjön och Finska viken.De äger en motorbåt av typen Linnsen 41och ägnar somrarna åt att göra längre färder mot olika mål. Den här sommaren tar de sig upp längs norrlandskusten.Kom och lyssna till ett intressant föredrag om en motorbåtsfärd till det för många avlägsna grannlandet Finland.

Vi bjuder på the, kaffe och fralla.
Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet!

2018-05-27
Vänerkretsens uthamn Ekenäs 
Medlemmar i SXK betalar 80 kr i gästhamnsavgift, med eller utan el, vid övernattning i gästhamnen mot uppvisande av aktuellt medlemskort. Enda sättet att få rabatt är att uppvisa ett aktuellt medlemskort i SXK.
En nyhet för i år är att du kan boka båtplats via nätet eller telefon.
Ekenäs Camping

Värmlandsnäs, Ekenäs,
661 91 Säffle
Värmland, Sweden
Tel: +46(0) 70 317 85 33
+46(0) 76-229 62 32
Email: ekenasgastcamping@gmail.com

På sydspetsen av Värmlandsnäs ligger Vänerkretsens uthamn Ekenäs. Om du inte äger båt går det lika bra att ta sig hit ut även landvägen. Du passerar då gammal kulturbygd på en slingrande väg ut mot Näset. Viltvarning kan nog vara på sin plats, det finns både älg och rådjur på Värmlandsnäs.
Det här är första anblicken när du kommer till Ekenäs sjövägen. Bryggan, i bakgrunden Sjöbodarna som rymmer hamnkontor, kiosk café samt uteservering. På Vänerkretsens anslagstavla finns information om Kryssarklubben, Vänerkretsen, Luröskärgården och landskapet kring Värmlandsnäs.
Från bryggan utgår även turbåtar till Lurö.
Här finns ca 25st gästhamnsplatser.

Om uppträdande i SXK uthamn Ekenäs 2017 och tidigare
Ibland får man berättat för sig saker som man inte tror är sanna. Följande berättelser om medlemmar i kryssarklubbens beteenden i Gästhamnen och vår uthamn Ekenäs har kommit till min kännedom. Det gäller naturligtvis få medlemmar men de som misskött sig skämmer ut sig själva och svärtar ner anseendet för kryssarklubbens andra medlemmar.
Det är personalen i Gästhamnen som har framfört klagomålen.
Det har gällt fram för allt två saker.
Det ena är att man inte accepterat att man som kryssarklubbsmedlem måste kunna visa upp ett giltigt medlemskort för att kunna tillgodoräkna sig rabatterad hamnavgift. Inget annat sätt att bevisa sitt medlemskap i Kryssarklubben accepteras.

Det andra är att man har trott sig ha någon form av förtur till de hamnplatser som finns tillgängliga i gästhamnen i Ekenäs. Kryssarklubbens medlemmar har INTE förtur till gästplatserna. Man har till och med propsat på att jaga bort någon annan båt för att få sina önskemål uppfyllda.

Detta har resulterat i otrevliga och ovärdiga diskussioner som gästhamnspersonalen uppfattat som mycket jobbiga. Ett sådan uppträdande anser vi inte vara förenligt med god kryssarklubbsanda och måste beivras på alla sätt. 

För Vänerkretsens styrelse
Eie Bengtsson, ordförande

2018-05-25
Vänerlotsen
Denna hamnbeskrivning har varit till stor nytta för våra medlemmar under många år
och är det alltjämt.
Dock har konkurrensen hårdnat från bl. a. digitala alternativ varför styrelsen för Vänerkretsen har beslutat att inte beställa någon nytryckning av denna.
Eventuellt kommer det att ske revideringar av lotsen men för närvarande är det inte aktuellt.

Hamnguiden (måste ses)
Hamnguiden som ges ut av Skagerak Forlag AS, och som numera samarbetar med Hydrogaphica, är mycket bra hamnbeskrivningar. De finns både i bokform och som applikation till dator, mobil och läsplatta.
Som det stod i Båtliv nr 2 2018 så erbjuds den gratis online till Båtlivs läsare under sommaren.
För att nyttja detta går du in på https://www.harbourguide.com/se/subscription/ och fyller i dina uppgifter. Som läsare av Båtliv anger du kupongkod HG2018BATLIV för att nyttja den gratis under sommaren. Guiden nr 9 är över Vänern och innehåller 106 hamnar. Varje hamn presenteras med ett flygfoto, sjökort och en beskrivning.
Guider finns för Sverige, Norge, Danmark och delar av Medelhavet.