Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt

2020-06-18
Nya bojar i Vänern
Se i Hamn och Farled

2020-04-12
Inställd Ekenästräff 23 maj 2020.
Med anledning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen för Vänerkretsen fattat beslut om att, i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ställa in årets försommarträff. Vi är ledsna över att årets träff den 23 maj el blir av, men gör det av omsorg för Er medlemmar. Vi väljer också att se det som en möjlighet till att få gott om tid för att förbereda försommarträffen år 2021 som förhoppningsvis blir succé. Om du har en fundering eller önskemål om hur försommarträffen ska utformas är du välkommen att höra av dig till styrelsens kontaktperson tillika ordförande Eie Bengtsson.

SXK Vänerkretsens styrelse i april 2020

2020-03-04
SEGLA 12 – 24 – 48 TIMMARS

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA KRYSSARKLUBBENS
24 – TIMMARSSEGLINGAR PÅ VÄNERN 2020

24 timmar koncentrerad långfärdssegling
Vill du uppleva hur det är att göra en långfärdssegling, utan att ge upp alla bekvämligheter? Då är Svenska Kryssarklubbens 24-timmarssegling rätt utmaning för dig.

24-timmars är en annorlunda segling. Istället för att segla en given bana på kortast möjliga tid, gäller det att segla så långt som möjligt på en angiven tid:
12 - 24 - 48 timmar eller ännu längre, du väljer själv. Seglingen är öppen även för icke kryssarklubbare.

Startdagar för vårens seglingar är: 5/6 – 6/6.
Startdagar för höstens seglingar är: 6/9 – 7/9.

Starttider 24-timmars: fredag 17.00-19.00, lördag 11.00-13.00.
12-timmars: lördag 07.00

För mera information eller anmälan gå in på www.24-timmars.nu och klicka dej vidare till Vänern. Alternativt ring eller sänd SMS till 0704 28 39 55 16 eller mejla per.albinsson@hotmail.com

Per Albinsson

2020-02-02
Ny redaktör för Vänerkryss

Jag som tar över redaktörskapet för Vänerkryss heter Mika och är bosatt vid södra Vänerns strand, närmare bestämt Lidköping.
I hamnen i Lidköping ligger båtklubben SSWs lokaler där det senaste styrelsemötet gick av stapeln - ett möte fyllt av skratt och diskussioner. Det är ett härligt gäng som jag är glad över att få vara en del av och som ni har möjlighet att komma och umgås med under vår försommarträff 23 maj på Ekenäs.
Vi vill också undersöka intresset hos er medlemmar att starta en liknande musik- och sånggrupp som Västkustkretsen har anordnat och hoppas därför att ni som tycker det är en rolig idé tar med er röst eller instrument dit.
Mitt båtintresse rivstartade år 2012 med införskaffandet av en Maxi77 och därtill nödvändig seglingskurs. Båten jag numer tillbringar sommaren i är en Storfidra 25 från 1974 och kappsegling finns alltså inte på sjökortet.
I Vänerkryss är ambitionen att informera om styrelsens arbete samt dela information som kan vara av intresse för er. Önskemål om innehåll mottas alltid!


2020-01-16
Vårprogrammet för Qvinna ombord hittar du i menyn till vänster - Qvinna Ombord


2019-11-03
Vänerkretsens årsmöte genomfördes 27/10 i Mariestad.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter avtackades tre avgående ledamöter, Göran Hellborg, Sören Blomqvist och Torbjörn Sjöholm för förtjänstfulla insatser för Vänerkretsen genom åren och vi mindes kretsens sekreterare Gunnar Andre som avled under verksamhetsåret.
Fyra nya styrelseledamöter invaldes, Mika Petersson från Lidköping, Nicklas Pettersson från Mariestad, Malin Molinder från Hammarö och Kristina Pryssander från Broddetorp. Som ny suppleant invaldes Håkan Persson från Järpås.
Eie Bengtsson kvarstår som ordförande, Matti Sairio blev nygammal vice ordförande, Jörgens Sundin blev ny sekreterare och Ingvar Håkansson kvarstår som skattmästare.
Lars Emthammar kvarstår som suppleant.

Som framgår har en omfattande förnyelse av Vänerkretsens styrelse skett och nästan hälften utgörs av kvinnor. Det ligger i tiden. En förskjutning av ledamöternas boendeort till söder om Vänern är också märkbar. Helt i linje med att kretsen över tid ska verka för att hela Vänern ska omfattas av vår verksamhet.
Vi hälsar våra nya ledamöter och förtroendevalda välkomna in i styrelsen. Vår förhoppning är att vi tillsammans, kvarstående- som nyvalda ledamöter, kan upprätthålla den positiv anda som rått och styra verksamheten i riktning som kommer alla Er medlemmar tillgodo.

Jörgen Sundin fick motta Kryssarklubbens bronsplakett från Riks Hamn- o Farledsnämnd med motiveringen "För det arbete som utförts för att få ut totalt 12 SXK-bojar i Vänern".

Eie Bengtsson ordförande/Matti Sairio vice ordförande