Utbildning

Har du behov av att utveckla dina navigatoriska kunskaper?

Vill du förbättra dina kunskaper i navigation, få behörighet att använda VHF, skaffa kanalintyg m.m. vänd dig till någon av oss i styrelsen.