Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéer

 

Kommitté

Ansvarig

Medlemmar

Information

Per Nilson

Jan Simonson            

Program och utbildning   

Ebbe Johnson

Lennart Beckman
Jan Simonson
Bo Nordlund
Stina Söderlind Rutberg

Eskader

Jan Simonson

Ebbe Johnson
Bo Nordlund
Bengt Everitt

Hamn och Farled

Kjell Pernestål

Jan Olsson
Kurt Sjöberg
Jan Elfstedt
Anders Drevin
Lage Hedin

6/12/24-timmars

Tore Ericsson

Mikael Christiansson
Bo Johansson
Kjell Lindberg
Kjell Pernestål
Tollef Stub

Teknisk 

Kurt Sjöberg

Jan Simonson
Lennart Beckman

Revisorer

Bo Anjou, sammank.

Klas Innersted
Bo Johansson, sup.

Valberedning

Hans Norman, sammank.

Kersti Rask