Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan kvartar, Sexor 2020

6-timmars information, tider och anmälan 2020

Vårkvarten går söndag 7 juni med start kl 10 utanför Ekolns Segelklubbs hamn vid Skarholmen i Ekoln.

Höstkvarten går söndag 16 augusti med start kl 10 utanför Ekolns Segelklubbs hamn i Ekoln.

Samling efteråt i Ekolns Segelklubbs klubbstuga i hamnen.
Anmälningar Kvarten, även information, sker till:
Tore Ericsson, tore.ericsson@fysik.uu.se, 0702952544
Tollef Stub, tollef.stub@gmail.com, 070759971
Man kan även anmäla sig på lista i ESKs klubbhus veckorna före evenemanget och hämta kuvert med starthandlingar sista veckan före evenemanget.
 

Vårens Singösexa går lördag 13 juni, start kl 11 utanför Östhammars inlopp vid Värlingsö.

Höstens Singösexa går lördag 22 augusti,start kl 11 utanför Östhammars inlopp vid Värlingsö.

Starthandlingar finns på ÖSS hemsida under Segling eller på Uppsala-Roslagskretsens hemsida under 6h. Starthandlingar kan även erhållas vid Skepparmötet.
Skepparmöte på bryggan vid ÖSSs klubbholme Bergskär kl 10:00.
Samling efter avslutad segling på ÖSS klubbholme Bergskär. Då bjuds på fika, korv mm.
Anmälningar och information Singösexan sker till:
Kjell Pernestål, Kjell.Pernestal@gmail.com, 0769304690.

/ Uppsala-Roslagskretsens 6-timmarskommitté