Friluftsliv ger Folkhälsa

Svenska Kryssarklubben är en av 25 organisation som deltar i kampanjen ”Friluftsliv ger Folkhälsa” under 2017. Vi vill tillsammans visa på hur brett friluftsliv är och också berätta vad friluftsliv betyder för den enskilda personen.

Svenskt Friluftsliv ser med oro på vad inaktiviteten innebär för vår befolkning. Många barn och unga får inte idag tillgång till rörelse i skolan – vi ser att våra livsmönster mer och mer rör sig bort ifrån aktivitet och friluftsliv.

Därför genomför Svenskt Friluftsliv tillsammans med 25 friluftsorganisationer, där bland annat Svenska Kryssarklubben ingår, en kampanj för att inspirera människor till att utöva friluftsliv. 

På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” lyfter vi berättelser om friluftsliv och vad det betyder för den enskilda personen. Friluftsliv ger hälsa till den enskilda individen, folkhälsa när det gäller befolkningen och det är också positivt samhällsekonomiskt. . 

Under året har det publicerats fem filmer.
Först ut att berätta om vad friluftsliv personligen innebär är vår tidgiare statsminister Ingvar Carlsson. Han är en person som arbetat mycket hårt som politiker och statsminister, men som ändå avsatt tid för att vistas i naturen.

Klicka på bilden för att se filmen.

 

Vår andra film handlar om Hugo som har diabetes typ 1 och som får hjälp av assistanshunden Billie att hålla sina värden jämna. Billie ger honom större personlig frihet – det är lättare för Hugo att exempelvis komma ut i naturen och hon bidrar också positivt till hans livskvalitet.

5736

 

I vår tredje film möter vi Amir vars passion är spinnfiske – och fiska är något han gör så ofta han kan.

5737

 

Vår fjärde film handlar om Matilda som har klättrat sedan hon var 11 år. Lyssna på vad uteklättring och natur betyder för henne. Det ger henne möjligheter att utmana sig själv, att våga och också att lyckas.

5735

 

Den femte filmen handlar om Renata Chlumska som har naturen som arena. Hör och se vad friluftsliv betyder för henne. 

5734

 

De personer som intervjuas på Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” kommer ifrån olika delar av Sverige och främst ifrån friluftsorganisationerna.
Vill du få kontakt med någon av organisationer finns länkar här: 

 

Länk till Svenskt Friluftslivs webbsida om "Friluftsliv ger Folkhälsa"

 

Medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv:

5203

 

 

 

Skapad 2017-02-15
Senast uppdaterad 2017-11-01