Fakta om båtlivet i Sverige 2017

2017-04-07 Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ytterligare värde för båtlivet.

Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Det motsvarar en femtedels varv runt jorden.

Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över
60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet finns
95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

Läs mer om båtfakta, sjösäkerhetsstatistik, båtturism, miljö, ordning och reda på sjön m.m. i publikationen.

Publikationen Fakta om båtlivet i Sverige 2017 finns att ladda ner här!

 

Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. Svenska Kryssarklubben har bidragit med information tillsammans med andra organisationer och myndigheter.

I Fakta om båtlivet i Sverige 2017 återfinns valda delar ur Transportstyrelsens stora periodiskt genomförda ”Båtlivsundersökningen” med aktuella fakta från hösten 2015.

Hela Båtlivsundersökningen 2015 finns på Transportstyrelsens hemsida; http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta--fritidsbatar/