Checklistor vid torrsättning

2017-09-18 Har du kontrollerat allt inför vinterförvaringen av båten? Båttekniska nämnden har utarbetat smarta checklistor för att underlätta arbetet vid torrsättning och vinterförvaring.

När hösten kommer och det är dags att vinterförvara båten är det mycket att kontrollera och tänka på. Bland annat att tömma vattensystemen, byta ut slitdelar, ladda batterier, byta olja och oljefilter, kontrollera brandsläckare, kontrollera elkablar i masten m.m.
Med smarta checklistor underlättar du arbetet och inget glöms bort. 

Checklistor finns för höst och vår samt för av- och påmastning.
Läs mer på Båttekniska nämndens sida

 

OBS!
Checklistorna skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar din båt. 

 

Här finns tips från Svenska Sjö vid sjö-/torrsättning och vinterförvaring.