Vill du vara med och utveckla Stockholmskretsens miljöarbete?

Kryssarklubbens Stockholmskrets har en omfattande verksamhet. Vi ordnar kurser i säkerhet och båtvård, föreläsningar om båtfärder nära och i fjärran, teknikkvällar, ett 10-tal eskadrar, 24-timmarssegling vår och höst, Qvinna Ombord-aktiviter, bojar och enslinjer i skärgården mm.
Vår ungdomsverksamhet är stor, vi har seglingsläger på Malma Kvarn för ca 200 ungdomar varje sommar och ett dagläger, Kryssis, för mindre barn på Hundudden.

En mycket viktig fråga för oss förstås den marina miljön. Det är ju kärleken till skärgården och havet, som gör att vi ägnar så stor del av våra liv åt segling och båtar. Kryssarklubben är i hög grad en miljöorganisation.

På föreningens årsmöte i höstas var miljöfrågorna centrala. Vi åhörde en inspirerande föreläsning av en representant för Renare Hav och vi hade grupparbeten om vad Kryssarklubben kan göra för att utveckla sitt miljö-arbete. Det kom fram många bra förslag, som ska förverkligas under de kommande åren, både på riksplanet och i kretsarna.
Stockholmskretsens verksamhet bedrivs av ideella krafter. Vi har ett 100-tal funktionärer, som är verksamma i tolv olika kommittéer. En är Miljökommittén, som vi nu behöver stärka, inte minst för att kunna leva upp till en hög ambitionsnivå.

Vill du vara en del av denna verksamhet? Kretsens Miljökommitté behöver några nya medlemmar, vara en kan vara ordförande. Hör gärna av dig till Julia Engström Sid, som är styrelsens kontaktperson för miljöfrågor, julia.sid@gmail.com eller Hanna Lindvall på vårt kansli, stockholmskretsen@sxk.se

Styrelsen för Stockholmskretsen