Vill du hjälpa oss med informationen om båtlivet och vår verksamhet?

Kryssarklubbens Stockholmskrets har en omfattande verksamhet. Vi ordnar kurser i säkerhet och båtvård, föreläsningar om båtfärder nära och i fjärran, teknikkvällar, ett 10-tal eskadrar, 24-timmarssegling vår och höst, Qvinna Ombord-aktiviter, bojar och enslinjer i skärgården mm.

Vår ungdomsverksamhet är stor, vi har seglingsläger på Malma Kvarn för ca 200 ungdomar varje sommar och ett dagläger, Kryssis, för mindre barn på Hundudden.

Vår tidning, Ostpricken, kommer ut med 4 nummer per år. Vi har också ett nyhetsbrev och en aktiv hemsida.

Vi har en redaktör, som utformar tidningen men som det mesta i Kryssar-klubben sköts huvuddelen av vår information av ideella krafter. Vi har totalt ett 100-tal funktionärer i Stockholmskretsen. De verkar i ett totalt 12 kommittéer, varav informationskommittén är en.

Vi behöver nu förstärka våra informationsinsatser. Det beror både på att vi står inför ett generationsskifte i vår Informationskommitté och på att vi önskar utveckla informationen om allt som pågår i vår verksamhet.

Vill du vara med i denna satsning? Vi behöver några nya medlemmar i Info-kommittén, varav en som kan vara ordförande. Hör gärna av dig till den nuvarande ordföranden Solveig Tjernqvist, tel 070-461 28 18 eller Hanna Lindvall på vårt kansli,stockholmskretsen@sxk.se

Styrelsen för Stockholmskretsen