Stockholmskretsens motorbåtssektion

Kryssarklubben - en av Sveriges största motorbåtsklubbar

Det finns drygt 3000 registrerade motorbåtar bland Kryssarklubbens medlemmar. Bara i Stockholmskretsen finns närmare 600 motorbåtar registrerade.

Stockholmskretsens motorbåtssektion verkar för vidgad kunskap om båtlivet liksom båtarnas vård och utrustning, främjande av sjömanskap, sjösäkerhet och nagivationskunskap samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar.

Som medlem i Stockholmskretsens motorbåtssektion inbjuds du att ta del av följande:

  • Kurser
  • Utbildningar
  • Teknikkvällar
  • Eskadrar
  • Lunch- och kvällsföredrag
  • Klubbaftnar
  • Trevlig samvaro på land och till sjöss!

Vår kursverksamhet omfattar bl.a. motorkunskap, navigation, förarbevis, kustskepparintyg, radar och mörkernavigering, kanalintyg och båtmanövrering.

Vi strävar även efter att fler kvinnor ska känna sig välkomna och bekväma med att ta ett större ansvar ombord! Därför erbjuder vi utöver de vanliga kurserna även vissa kurser endast för kvinnor. För ökad trivsel, gemenskap och säkerhet ombord!

Under mars månad genomförde Motorbåtskommittén en enkätundersökning bland ägare till motorbåtar och
motorseglare i Stockholmskretsen.

Se resultatet här

 

I motorbåtskommittén ingår:

Lorentz Engström - Ordf.

Fredrik Edström

Ingrid Wretman-Hollner

Ulf Sjögren

Per Tinglöf

Christian Kurten

Maria Lannér