Hoppa till huvudinnehåll

Personlig träning i din egen motorbåt

Båtcoachningen anpassas efter medlemmarnas behov och förkunskaper. Du kan vara nybörjare utan några förkunskaper alls, eller ha teoretisk nautisk kompetens. Det är vanligt att deltagare har mångårig erfarenhet av båtliv, men de har suttit vid sidan om och kanskeinte vågat ta steget och själva blivit aktiva motorbåtsförare. Det har inte blivit av.

Neptunias pedagogik baseras på Neptunia-modellen där metoder och processer används som hjälper att medvetandegöra de tankar och beteenden som kan skapa både möjligheter och hinder för ett aktivt båtliv.

Neptunias ordinarie pris för 3 timmar är 3 600 kr, inklusive moms, per båt oavsett hur många du väljer att ha med i båten och exklusive bränslekostnader och ev. självrisk.

För SXK:s medlemmar är priset 3 300 kronor. Vi rekommenderar dock att man är max. 3 personer i båten så att alla hinner träna under 3 timmar. För ytterligare timmar debiteras 995 kr. Har du båten inom Stockholms län så ingår det i priset att Neptunias coach reser till dig. Resekostnader utanför Stor-Stockholm tillkommer. Tid efter överenskommelse. När du väl lagt din beställning och betalat så har du ett helt år på dig att boka tid för coachningens genomförande. 

Exempel på vad vi brukar gå igenom:

 • Olika båtmotorer och båtmodeller.
 • Manövrera i hamn, i kanaler och öppen fjärd.
 • Lägga till mellan Y-bommar, längs med brygga.
 • Undanmanöver och väjningsregler
 • Vågor och svall
 • Backa i trånga lägen, propellerverkan
 • Läsa sjökort, peka ut objekt i omgivningen som markerats i sjökort och omvänt.
 • Styra efter kompass och utfört kurskontroll i enslinje.
 • Navigerat i utprickat farvatten.
 • Utfört lägesbestämning.
 • Utfört “man över bord”-manöver genom bärgning av fendert, eller liknande.
 • Utfört manövrar för att utröna effekten av roder- och propellerverkan.
 • Utfört utläggning och tilläggning långsides.
 • Deltagit i förtöjning, inklusive spring.

Se Neptunias allmänna villkor: http://www.neptunia.se/villkor/

Anmälan genom SXK:s hemsida

Om Neptunia
Neptunia erbjuder kurser och aktiviteter som kombinerar personlig utveckling med manövrering av motorbåtar. Vi verkar i hela Stor-Stockholmsområdet samt runt hela Mälaren och ut i Östersjön från Arholma till Landsort. När vi coachar i kunders båtar tar vi oss dit kunden är. Det händer även att vi får uppdrag i andra delar av Sverige.

GÖR DIN BOKNING HÄR

Neptunias pedagogik baseras på Neptunia-modellen som är utvecklad av Maria Lannér, certifierad coach och grundare till Neptunia. Metoder och processer används som hjälper att sätta fingret på och medvetandegöra de tankar och beteenden som kan skapa både möjligheter och hinder för ett aktivt båtliv. Neptunias kaptener och båtcoacher har alla Fartygsbefäl Klass 8 samt lång erfarenhet av coachande ledarskap, både för individer och grupper.

Kurser, aktiviteter och föredrag

Maria Lannér som grundat Neptunia genomför även workshops och föreläsningar som tar upp aspekter som påverkar sinnestillstånd och hur man kan träna mentalt fokus i ett båtsammanhang. Detta eftersom förmågan att kunna hantera sitt eget och andras sinnestillstånd ombord är en kritisk säkerhetsaspekt som kan vara avgörande för om man ska kunna hantera även mindre gynnsamma situationer. Oavsett hur mycket manövrerings- och navigationskunskap man har.