Hoppa till huvudinnehåll

Kursanmälan och GDPR

Svenska Kryssarklubben Stockholmskrets (SXKS) samverkar med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildnings-verksamhet) när vi genomför våra kurser. Det innebär att vi får hjälp av NBV med att anordna och administrera kurserna. Det medför också att vi får verksamheten delvis finansierad genom statsbidrag.

Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget för sådana här kurser och följer upp verksamheten på regeringens uppdrag. Rådet behöver då ha tillgång till deltagarnas personnummer för uppföljning och statistik. Det är ett villkor för att den som anordnar en kurs ska få statsbidrag.

NBV och SXKS lever självklart upp till kraven gällande GDPR, på sådan här verksamhet som har till syfte att skydda den personliga integriteten när personuppgifter behandlas. 

Genom anmälan till en verksamhet, kurs eller liknande ger deltagaren samtycke till användningen av personuppgifter enligt ovanstående. Om man inte vill ge sitt samtycke måste deltagaren ta kontakt med SXKS. Man har rätt att efter begäran få del av personuppgifter, som finns registrerade om en själv. 

NBV kan besvara eventuella frågor om kursverksamheten och hanteringen av personuppgifter.