Hoppa till huvudinnehåll

Eskader

Snart är det åter sommar och vi kan återse våra kära båtkompisar eller kanske finna nya. Kom med på någon av våra eskadrar oavsett båttyp; motor- eller segelbåt.

Anmälan som sker genom respektive eskaders länk, öppnar fredagen i februari. Datum och tid bestäms senare i höst.

Förbered anmälan genom att plocka fram följande uppgifter: båtens namn, båttyp, längd, bredd, ev. köldjup, besättningsmedlemmar och ev. barns ålder. I samband med anmälan så ska eskaderavgiften betalas så ha ditt betalkort tillgängligt.

Kostnaden/eskaderavgift för årets eskadrar är 650 kr förutom för den kortare barnbarnseskadern där den är 350 kr.

HÄR NEDAN SER DU ESKADRAR SOM GENOMFÖRDES 2023

*********************************************************************************************************************************************

Miljöeskader, 11 - 18 juni
Extra bild

Eskader med miljöfokus. Vi studerar bland annat artrikedomen av växter, kollar markslitage, siktdjup och hur blåstången mår. Tänkt rutt är Malma Kvarn, Huvudskär, Nåttarö, Öja, Askölaboratoriet.

Preliminär plan:

1. Vi samlas på Malma Kvarn
2. Första stopp blir Munkön, syd Runmarö. Där kan vi studera artrikedomen av växter och kolla om orchideerna fortfarande trivs. Vi kan se hur det är med markslitage.
3. Nästa stopp Huvudskär, ytterskärgård. Vi kollar siktdjup och hur blåstången mår. På utsidan får vi en uppfattning om ilandfluten plast.
4. Därefter Östermarfladen på Nåttarö. Vi försöker få dit någon som berättar om projektet med bojar istället för ankring och hur botten har förändrats.
5. Norrhamnen på Öja. I somras träffade vi en person som tar ut turister på trollingfiske där. Han kan berätta hur det ser ut med fiskbeståndet.
6. Askölaboratoriet, Studiebesök med föredrag på laboratoriet.
7. Hemsegling på egen hand.

Eskaderledare: Gunnar Sahlin

*********************************************************************************************************************************************

Barnbarnseskader, 17 - 21 juni
Barnbarn

För sjätte gången blir det en barnbarnseskader. Korta seglingar och mycket lek tillsammans med mor- och farföräldrar.

Mormor/morfar/farmor/farfar tar under fyra dagar med barnbarnen på en mini-eskader i vår mellanskärgård. Lämplig ålder 4 - 12 år.

Start på Malma kvarn lördag eftermiddag/kväll.  

Eskaderledare: Gunilla Westberg och Ann-Christin Nygren

*******************************************************************************************************************************

Skärgårdshavet runt, 30 juni - 28 juli
Nils äldre bild

Samling Söderarm med segling runt Skärgårdshavet med natur och kultur.

Bland annat med Kökar. Baltic Jazz i Dalsbruk och Ekenäs med buss till järnbruken och höjdpunkten Raseborgs sommarteater. Vi besöker även Hangö, Örö och retur norr om Åland via bl.a. Brännskär och Saggö. Mer info kommer

Eskaderledare: Nils Granlund

*******************************************************************************************************************************

Familjeeskadern Valdemar till Kalmar, 9–19 juli
Stefan

Eskader för seglande familjer med någon tonåring (och yngre syskon).

Vi har med brädspel för alla åldrar. Alla som är vill är med och spelar.

Vi siktar på fyra till åtta båtar och följer fritt Valdemar Atterdags farled från Malma Kvarn till Kalmar. Distansen är drygt 200 M och vi seglar mest inomskärs, typiskt 25–30 M varje dag. Till att börja med ligger vi i naturhamnar/klubbhamnar. I Kalmarsund och på Öland i gästhamnar.

Vi hjälps åt när vi lägger till och lämnar hamn

Eskaderledare: Stefan Pettersson

*******************************************************************************************************************************

Familjeeskader till Gotland, 23 juli - 6 augusti
Gotland 2023

Familjeeskader med mål att besöka Gotland. Är vindarna på vår sida räknar vi även med ett besök på Ölands norra udde. Barnen är ungefär i åldern 12-16 där syskon kan vara yngre eller äldre.

Vi startar och avslutar i de södra delarna av Stockholms skärgård. Preliminär plan är att vi först seglar till Gotland där vi besöker olika hamnar (preliminärt Lauterhorn, Lickershamn och Visby), för att sedan ta oss över till ostkusten (eventuellt via Byxelkrok) för att sedan inomskärs ta oss tillbaka till Stockholms skärgård. Beroende på vindar kan eskadern även gå åt andra hållet.

Eskadern kommer att besöka både gästhamnar och naturhamnar, och i vissa hamnar kommer eskadern att stanna två nätter. Ungefärlig distans är runt 280 nM.

Eskaderledare Robert Olofsson och Jonas Wetterberg

*******************************************************************************************************************************

Familjeeskader till Åland, 11 – 17 juli
Roberts stärna

Denna familjeeskader riktar sig till dig/er med barn ombord i åldrarna 12 - 15 år. Äldre och yngre syskon är välkomna. Eskadern är en klassisk familjeeskader med start i lämplig naturhamn i norra skärgården till exempel runt Rödlöga eller Söderarm.

Målsättningen är att vi seglar över Ålands hav så snart det går, så vi hinner besöka många platser på Åland under eskadern. Vi kommer att ligga i både naturhamnar och fina små gästhamnar. Eskadern har som mål att avslutas med en gemensam lek- och grillkväll den 17/7 på Åland. 

Tempo och rutt kommer att anpassas efter besättningarna, väder och vind. Varje kväll håller vi skepparmöte där morgondagens rutt och aktiviteter diskuteras och bestäms gemensamt. Vi seglar tillsammans varje dag.

Fokus för eskadern är att alla båtar ska ha trevligt tillsammans och att alla känner sig trygga och inkluderade.

Vi har för denna eskader två ledarbåtar, Jonily (Dufour 310) och Eurora (Dufour 36), som kommer att organisera mycket av det praktiska. Vi kommer dock alla hjälpas åt med planering, aktiviteter och särskilt när det kommer till att förtöja så att alla båtar ligger tryggt för natten.

Både motor- och segelbåtar är välkomna. Max djupgående 2 meter. Mer information om planerna kommer att presenteras på besättningsmötet i maj.

Eskaderledare: Robert Tylner 070 824 68 82 & Frida Heikenberg

*******************************************************************************************************************************