Erbjud din kompetens - vinn en SXK-väst!

Erbjud din kompetens - vinn en SXK-väst!

Vad kan du göra för din förening?°
 
En ideell förening som vår är helt beroende av insatser från sina medlemmar. Ska Kryssarklubben och Stockholmskretsen kunna bedriva en framgångsrik verksamhet för att främja båtlivet, stärka säkerheten till sjöss, ordna läger och nya seglingsmöjligheter för barn och ungdomar, arrangera eskadrar, 24-timmarsseglingar, tema-kvällar, seniorträffar osv osv krävs ett stort antal engagerade medlemmar. För närvarande är ca 100 personer, dvs 1 % av kretsens medlemmar, aktiva i någon av våra kommittéer eller på annat sätt.
 
Det finns rimligen en stor kompetens och engagemang hos alla er medlemmar, som nu inte är aktiva i kretsens arbete. Många av er är säkert villiga att hjälpa till med er specialistkompetens även om ni kanske inte har tid att fullt ut delta i arbetet i en kommitté.

Hur kan en förening som vår då förverkliga detta? I det nya medlemsregistret finns möjlighet att ange kompetens i ett stort antal kategorier t.ex. el, webbteknik, juridik och ekonomi. Vi ber nu dig, som är villig att göra en insats för föreningen, att gå in i det nya medlemsregistret och under rubriken Kompetens registrera sådana områden eller färdigheter, som du tror att Kryssarklubben och Stockholmskretsen skulle kunna ha nytta av om behovet uppstår. Avsikten är att vi ska kunna kontakta dig om vi ser att en speciell kompetens, som du besitter, skulle vara värdefull att få tillgång till i någon del av föreningens verksamhet eller i en specifik fråga.
 
Vi kommer att lotta ut tre SXK-västar bland dem som anmäler sådan kompetens i det nya medlemsregistret senast den 1 juni. Pristagarna kontaktas i början på juni och redovisas i Ostpricken nr 3.
 
Lycka till!
Styrelsen
 
° För att travestera John F. Kennedy : fråga inta bara vad Kryssarklubben och Stockholmskretsen kan göra för dig, fråga också vad du kan göra för din ideella förening.