Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell bojinformation

BOJ SOM SAKNAS, SKADATS ELLER DRAGGAT:

Ulvön, Ulvöhamn, position N 63 grader 01,200 minuter E 18 grader 39,500 minuter (Sjökort 522)
Bojen under vattenytan, åtgärdas så snart som möjligt/2015-08-19

Arkösund, position N 58 grader 29,600 minuter E 16 grader 56,450 minuter (Sjökort 621)
Bojen saknas, ny boj kommer till våren 2015/2014-09-11

Senoren, position N 56 grader 08,000 minuter E 15 grader 46,000 minuter (Sjökort 821)
Bojen saknas, åtgärdas så snart som möjligt/2014-08-13

Bollöarna, position N 56 grader 06,380 minuter E 15 grader 30,100 minuter (Sjökort 821)
Bojen skadad och saknas, åtgärdas så snart som möjligt/2014-08-13

Järnäs, position N 63 grader 26,500 minuter E 19 grader 40,300 (Sjökort 513)
Bojen förblir outlagd i sommar pga att bojtyngden måste ersättas, vilket måste göras från isen/2015-06-24

Gåsören, position N 64 grader 39,860 minuter E 21 grader 18,850 
minuter. (Sjökort 421 och 4211)
Boj för akterförtöjning kommer att läggas ut, dock ej SXK-boj. Flytbrygga finns också/2015-06-24

Skötgrönnanposition N 64 grader 35,670 minuter E 21 grader 29,350 minuter (Sjökort 421 och 422)
Boj indragen!
Uppd. 2016-06-29

Bjuröklubb, position N 64 grader 28,200 minuter E 21 grader 34,620 minuter. (Sjökort 422)
Prolem med bojtyngden gör att bojen ännu ej är utlagd.
Uppd. 2016-06-29

Väderskär, position N 57 grader 56,550 minuter E 16 grader 49,200 minuter (Bsp Ostkusten sid.46)
Bojen saknas juli 2013, kommer ej att läggas ut igen.

Kättilö, position N 58 grader 11,760 minuter E 16 grader 53,670 minuter (sjökort 622)
Bojen saknas juni 2013. Kommer ej att läggas ut p.g.a klagomål från boende.

Segelvik, position N 61 grader 16,740 minuter E 17 grader 54,500 minuter (sjökort 5331)
Bojen saknas, augusti 2012.

Storsladan, position N 64 grader 35,200 minuter E 21 grader 19,850 minuter (Sjökort 421)
Ny boj kommer att läggas ut sommaren 2016
Uppd. 2016-06-29

NYA BOJAR:

Uppsalakretsen
Uppsalakretsens andra boj är på plats. Denna gång efter roslagskusten.
Position N 60 grader, 16.764 minuter, O 18 grader, 36.092 minuter.

Placeringen är i en vik som går in norr Sladdarön, ost Björkholmen, söder Tjärsholmen. Inseglingen sker från en position NO bn Hummelgården, NV Erikshäll.
Djupet runt bojen är cirka 4 meter. Den ligger väl skyddad för sjö och vind. Torrtoa och sopmaja finns i närheten på Sladdarön intill en liten brygga vid en f.d. stenkaj, numera nedrasad/2016-05-12

Stockholmskretsen
Möja, Ramsmora, position N 59 grader 25,367 minuter E 18 grader 54,500 minuter. (Sjökort 615, Bsp Stockholm norra sid 28) Ny boj utlagd maj 2014.

Sörmlandskretsen
Lacka, position N 58 grader 45,320 minuter E 17 grader 33,270 minuter. (Sjökort 6173, Bsp Ostkusten sid 7) Ny boj utlagd maj 2014.

Hartsö, position N 58 grader 42,680 minuter E 17 grader 29,740 minuter. (Sjökort 6173, Bsp Ostkusten sid 11) Ny boj utlagd maj 2014.

Bottenhavskretsen
Skagshamn, position N 63 grader 12,350 minuter E 19 grader 01,260 minuter.

 

 

Senast uppdaterad 2016-06-29