Kejsaren

Hamn & Farled

S:t Annakretsen sträcker sig från Hävringe i norr till Idö Stångskär i söder och från Gotland i öster till Vätterns östra strand samt Göta kanals Östgötadel.

Kretsen bevakar frågor som rör hamnar, farleder, broar m.m. och ansvarar för egna svajbojar, båtsportmärken, enslinjer och leder samt utläggning av nya svajbojar.

Svajbojarna får användas av alla, men eftersom SXK är ägaren har medlemmar med registrerad båt företräde.

Vår båtsportled är i folkmun döpt till Kronleden eftersom den ofta användes av kronan i form av kustbevakningen. Den går in öster om fyren Ådkobb via ensmärken på Entose nedre och övre, båtsportmärket på Ringhällen norrut öster om Aspöja för att komma ut vid Stora Kornskär.

Kretsens bojskisser etc. hittar du på länken nedan!

Länk till S:t Annakretsens bojar: SXK bojar

S:t Annakretsen Hamn och Farled 2017-07-02