Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Sörmlandskretsen bedriver utbildning i egen regi och oftast i samarbete med NBV. Ansvarig för utbildningsverksamheten är Torbjörn Berg.

Vi har skickat ut en enkät med frågor om vilken typ av utbildning våra medlemmar behöver.

Resultatet av enkäten och vårens kursutbud finns i Kretsnytt nr 1 2020 - se Kretsinformation.