Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Sörmlandskretsen bedriver utbildning i egen regi och oftast i samarbete med NBV. Ansvarig för utbildningsverksamheten är Torbjörn Berg.

Vi har skickat ut en enkät med frågor om vilken typ av utbildning våra medlemmar behöver. Resultatet av enkäten finns i Kretsnytt nr 1 2020.

Den aviserade Kustskepparkursen är tyvärr inställd pga för få anmälningar.