Hoppa till huvudinnehåll

Kommittéerna

24-timmarskommittén: Hans Gustavsson, 070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com

Försäkringsombud - Svenska Sjö: Vakant

Hamn och farledskommittén:

Leif Eriksson, 070 - 575 17 36, leifhanseriksson@gmail.com

 Erik Ramström, 072 - 208 20 46, erik_ramstrom@hotmail.com

 Bengt Hallgren, 070 - 626 48 48, bengt.hallgren(at)telia.com

Anders Fischer, 070 - 738 41 79, lpa.fischer(at)gmail.com 

Per Johansson, 070-34 50 715, per.johansson.privat(at)gmail.com

Infokommittén med Kretsnytt & Webb: 

Ann Mari Westerlind, 076 - 103 54 54, annmari.westerlind(at)icloud.com

Morgan Romvall, 070-583 49 02, morgan.romvall@icloud.com

Qvinna ombord:

Ann Mari Westerlind, 076 - 103 54 54, annmari.westerlind(at)icloud.com

Titti Hadders Lindahl, 0739 - 72 77 28, hadders-lindahl(at)tystbergalogi.se

Ursula Annerfors, 0706 - 56 20 05, ursula(at)reformvaktarna.se

Lena Nord Nilsson, 0707 - 63 43 33, lenanordnilsson(at)hotmail.com

Eskaderkommittén:

Anders Fischer, 070 - 738 41 79, lpa.fischer(at)gmail.com 

Tekniska kommittén:

Leif Birch Jensen, 070-304 22 94, i.birch.jensen(at)gmail.com

Miljökommittén: 

Per Johansson, 070-34 50 715, per.johansson.privat(at)gmail.com

IF-båtarna:

Hans Gustavsson, 070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com

Mats Haking, 070-511 53 89, hakingsbygg(at)gmail.com

Leif Birch Jensen, 070-304 22 94, i.birch.jensen(at)gmail.com

Utbildningskommittén: Torbjörn Berg, 070-883 63 48, torbjorn.berg(at)telia.com

Valberedning: Gunnar Westerlind, Ola Larsson, Ursula Annerfors

Revisorer:

Kjell Andersson, 073-9877525. kellinger.ason(at)gmail.com

Jan Jakobsen, 0155-216102, jan(at)jakobsens.se