Hoppa till huvudinnehåll

Aktiviteter

På väg öster om Gotland
Sörmlandskretsens årsmöte ägde rum 23 oktober i Fransiscusgården i Nyköping.
Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns i filerna nedan.

Den nya styrelsen finns under fliken "Kontakta oss."

Pga Coronapandemin är utbildningsverksamhet och olika träffar inställda. Renoveringen av Tant Gul pågår.