Representanter i Riksföreningen 2016-17

Hamn & Farled            Lars-Jonny Landström

Informationsnämnd    Vakant

24-timmarsnämnd      Ulf Sundström

Eskadernämnd           PA Fjällström

Båttekniska                Erik Svedmark

Utbildningsnämnd      Vakant

Ungdomsnämnd         Vakant

Qvinna ombord           Vakant