Hoppa till huvudinnehåll

2015 Sörmlandskretsen anordnade mörkernavigering

Mörkernavigering med Qvinna Ombord

En kväll i oktober åkte 10 st deltagare från Qvinna Ombord ut med Räddningskryssaren Henry Andersson som är stationerad i Trosa hamn. Efter lite information om Svenska Räddningssällskapet och säkerheten ombord kastade vi loss och stävade ut i mörkret.

I leden ut från hamnen diskuterade vi navigering i "ofyrade" vatten. Väl ute på öppnare vatten blinkade fyrarna mot oss och vi fick i uppdrag att identifiera dem och lära oss känna igen de olika fyrkaraktärerna

Den första fyren vi skulle identifiera var Julafton i Bokösund – en fyr jag är väl förtrogen med då vi bor straxt nordväst om den. Sedan identifierade vi Svarthäll för att styra mot den när vi kommit in i dess vita sektor och därefter gick färden vidare upp i Södertäljeleden med alla dess fyrar. Efter en kaffepaus vände vi söderut igen.

De två sjöräddarna lärde oss att sjökortet är det första och viktigaste hjälpmedlet vid all navigering medan plotter och GPS är hjälpmedel som ökar säkerheten. Vi fick också se hur radarn används i de ofyrade lederna. Många var intresserade av radarnavigering och det ställdes frågor men vi kunde konstatera att det inte är helt lätt att tyda radarbilden.

När vi var på väg mot Trosa igen skingrades molnen och fullmånen log mot oss. Det gjorde att vi såg bra, men när vi närmade oss Trosa var månen inte till så mycket hjälp när det blev svårt att navigera rätt med alla ljusen från gatlampor och andra ljuspunkter.

Nöjda och inspirerade kom vi i land efter några lärorika timmar. Ett stort tack till Sjöräddningssällskapet och de två frivilliga sjöräddarna!

Totta Hallgren
m/s Karissa 

Texten ovan i pdf