Övrigt

Under rubriken "Övrigt" hittar du följande artiklar:

Renovering, Faner, lack

Stockholmskretsen, BTK 2012-11-13.

Om dricksvatten i båtar

Problem med dricksvattnets kvalitet ombord behandlas.

2003-08-18. Skriven av Curt Norstedt, medlem i SXK, S/Y Onyx.

Spisar för båtbruk

Marknadsöversikt, tips. Publicerad i På Kryss år 2001 nr 4 med något avkortat innehåll.

2001-05-10. SXK-St Tekn. Komm.

Kyla i båten

Marknadsöversikt, tips om val och installation. Till sjöss kommer inte energin enkelt och billigt från "två hål i väggen" utan måste framställas ombord från motorns generator, i solceller eller bäras ombord i form av fotogen eller trycktuber med gasol eller ammoniak. Det är alltså väsentligt att kunna framställa kyla med liten energiåtgång och att bevara den väl med god isolation.

000407. SXK-St Tekn. Komm.

Denna rapport har publicerats i På Kryss nr 2/2000 med i stort sett samma innehåll.

Varm och skön båt

SXK-St Tekn. Komm har gjort en sammanställning av värmare på marknaden. Deras funktion och installation beskrivs liksom vanliga fel och hur de undviks. Vikten av välutformad elinstallation i båten behandlas ingående.

200201, 990601.

Ett utdrag fanns i PK&TR 1998 nr 1.

Värme i båten. Slut på värmen

Kortfattad översikt av olika metoder att värma båten.

94080401. Lars-Olof Norlin.

Värme i båten. Varmt - kallt

Lars-Olof Norlin ger erfarenheter från egna båtvärmare och tips bl a om placering av värmaren, behovet av el och isolation m m.

94050401

Värme i båten. Trivsel - tristess

Lars-Olof Norlin visar att, då båtmotorn är igång, räcker dess utnyttjade spillvärme väl till för att ge en båt en behaglig värme.

94012101.

Värme i båten. Förbränning

Lars-Olof Norlin beskriver kortfattat hur värme fördelas i båten från en värmare baserad på förbränning. Olika felkällor nämns.

9403180