Hoppa till huvudinnehåll

Årsmötet 2020

Öresundskretsens medlemmar kallas till årsmöte 18 nov kl 19

Öresundskretsens årsmöte 18 nov genomfördes enligt kallelse och dagordning. Vi var färre än vanligt pga pandemin, vilket gjorde att vi kunde ha glest mellan deltagarna. Mötet avlöpte enligt dagordningen, och tre nya personer blev invalda i styrelsen. Det blev även nya ledamöter i valberedningen. Efter mötet utdelades silverplakett till Anders A och Staffan R, efter 10 års arbete i SXK. Avgående ledamöter i styrelsen avtackades.