Hoppa till huvudinnehåll

Årsmötet 2019

Öresundskretsens medlemmar kallas till årsmöte 20 nov kl 19

Plats: Öresundskretsens klubbhus, Höjeågatan 6, Lomma

Årsmötet skall enligt stadgarna § 9 hållas inom tiden 1 oktober – 30 november och kallelse med dagordning skall vara utsänd senast 12 dagar före mötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kretsens hemsida och sändas som e-post till kretsens medlemmar samt i möteslokalen innan mötet.

Motioner som skall tas upp för behandling på årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Postadress: SXK-Öresundskretsen, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma eller ­­
e-post till:
oresundskretsen@sxk.se

Efter årsmötet bjuds på ”Räkmacka” öl och kaffe, förutsatt att du anmält ditt intresse.

Din intresseanmälan sänder du till e-post: demisec@mail.com senast 2019-11-15

Nominering av ledamöter till styrelsen
Förslag skickas till Dag Svensson
Bysmedsgatan 17, 216 23 Malmö
Tel 0730-613570

Årsmöteshandlingar se nedan